Lärorika exempel ur ett beslutsfattarperspektiv

Här har vi samlat lärorika exempel från olika delar av landet. Exemplen kan fungera som inspiration till dig som arbetar med att fatta beslut inom offentlig sektor, exempelvis politisk beslutsfattare eller högsta tjänsteperson inom kommun, region, landsting eller statlig myndighet.

Det är viktigt att komma ihåg att alla upphandlande myndigheter och enheter står inför olika utmaningar. Det finns ingen exakt mall för hur en bra upphandling av livsmedel eller måltidstjänster ska gå till. Utgå därför alltid från just din organisations mål, förutsättningar och resurser.

Har du ett inspirerande exempel? Kontakta gärna oss på livsmedel@uhmynd.se och berätta! 

Senast uppdaterad:

Relaterad information