Checklista för beslutsfattare

Hur organisationen tänker kring framtida mål och ambitioner kan komma att påverka verksamheterna framöver. En bra startpunkt kan därför vara att du som politisk beslutsfattare eller högsta tjänsteperson bjuder in representanter från vård, skola och äldreomsorg samt upphandlare och kost - och måltidsansvarig till diskussion om det, i god tid före upphandlingen. Tänk också igenom vilka funktioner som behöver finnas representerade på mötet, exempelvis näringslivsrepresentanter, miljöstrateger eller andra.

Här följer några förslag på diskussionspunkter: 

 1. Vad vill vi uppnå med uppsatta mål?
  • Under kommande avtalsperiod
  • På längre sikt
 2. Vilka interna styrdokument kan kopplas till upphandlingen av livsmedel eller måltidstjänsten?
  • Måltidspolicy
  • Upphandlingspolicy/inköpspolicy  
  • Miljöpolicy
 3. Vilka positiva och negativa konsekvenser kan målsättningarna få?
  • Möjligheter
  • Risker
  • Utmaningar
 4. Vilka är behoven?
  • Måltidsverksamheten
  • Upphandlingsfunktionen  
  • Andra funktioner
 5. Vilka resurser krävs för att uppfylla behoven?
  • Upphandlingsresurser
  • Ekonomi
  • Kompetens
  • Tid

 Tänk på att all livsmedelsupphandling ska ske enligt de grundläggande EU-rättsliga principerna:

 • Icke-diskriminering
 • Likabehandling
 • Proportionalitet
 • Öppenhet
 • Ömsesidigt erkännande.

Senast uppdaterad:

Relaterad information