Kostansvariga

Önskemålen på den offentliga måltiden är ofta högt ställda. Maten ska vara välsmakande, näringsriktig och ge energi för lek och inlärning eller välbefinnande och nostalgi. Att vara kostansvarig innebär ofta att styra mot flera, ibland motstridiga, mål.

Kostchefens ansvar innefattar ofta att vara behjälplig med upphandling och uppföljning samt sortimentsfrågor, produktutveckling, menyplanering, måltidsmiljön, produktion, distribution, servering personal- och budgetansvar samt att myndigheters råd och riktlinjer ska följas samtidigt som matgästen och matgästens anhöriga ska vara nöjda. Kost och Näring är ett av nätverken för kostchefer.

Senast uppdaterad:

Relaterad information