Kravcertifierad kock utsedd till Vardagshjälte

Stefan Svensson är kock på Annebo förskola i Karlskrona och arbetar aktivt med att kunna servera ekologisk och närproducerad mat. Under hans ledning har köket blivit Kravcertifierat, vilket gör Annebo till Blekinges första Kravcertifierade förskola. Av Miljöpartiet i Karlskrona fick han titeln Vardagshjälte.

God planering och hushållning med varor är a och o. Stefan Svensson har ett förflutet som konsult inom restaurangbranschen vilket han tror var av godo initialt.

Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar, finns det rätta tänket så behöver det inte uppstå svårigheter. Det handlar inte om vilka varor som köps in, utan dessa måste tas om hand om på ett bra sätt, så att svinnet är minimalt, säger Stefan Svensson.

Därför är det viktigt med en bred kompetens gällande råvaror, så att man vet att köpa in rätt sorter; till exempel så försvinner en stor del av färsen i form av vatten om man köper en billigare köttfärs. Han bakar eget bröd och gör även egna kryddblandningar.

Skolbarnen uppskattar maten och barnen vet redan i låga åldrar vad som är bra mat, det är medfött. Då behöver man inte truga, säger han.

Han har satt målet längre än ekologiska varor och ser helst att det finns en Kravmärkning så att den etiska aspekten av god djuromsorg och numera även den sociala är inräknad. Idag köper han in mellan 63 och 70 procent Kravmärkta varor, resten är ekologiska. Målet är 90 procent Kravmärkta varor men det förutsätter också att leverantörer möter upp. Därför jobbar Stefan Svensson aktivt i dialog med leverantörer. En svårighet som trots allt har dykt upp är att det ibland är en lång väntan på vissa varor vilket kräver en förutseende hållning.

Det har inte blivit dyrare sedan Stefan Svensson började köpa in Kravmärkta och andra ekologiska varor, utan budgeten är densamma.

Senast uppdaterad: