Lokal distribution av livsmedel

EkoMatCentrum har tillsammans med Trafikverket tagit fram en rapport med goda exempel på lokal distribution av livsmedel.

Ur rapporten: Det finns många små livsmedelsföretag som är duktiga på att producera livsmedel men har svårt att få till transporterna. Det är små volymer från småskalig produktion som ska transporteras, ofta från avlägset belägna gårdar. Det förs en ständig diskussion om hur man ska lösa logistik och distribution av småskalig produktion på bästa sätt. Restauranger upplever att det lokalt småskaliga är svårt att få tag på. Det finns dock exempel på olika sätt att få till en rationell, kostnadseffektiv distribution.

Hämta rapporten

Senast uppdaterad: