Samarbete kring effektiv logistik ger hållbar utveckling

Projektet Lolog syftar till att starta upp samlastningscentraler och att inspirera andra kommuner till att utveckla lokala logistiklösningar.

Var: Falköpings och Vänersborgs kommuner tillsammans med Trollhättans stad.

När: Mellan 2008-2010.

Hur: Livsmedel samtransporteras inom kommunernas offentliga verksamheter genom att centrala samordningscentraler etableras.

Styrka med förfarandet: Fler lokala leverantörer har ingått i samarbetet, totalkostnaden för kommunernas livsmedelsförsörjning har minskat och projektet har resulterat i mindre koldioxidutsläpp.

Kontaktperson: Martin Johansson, energi- och miljösamordnare Falköpings kommun. Tfn 0515 88 51 19

Läs mer

Senast uppdaterad: