Skånemejerier minskar sin miljöpåverkan

Skånemejerier arbetar aktivt med att förbättra produktionen ur miljö- och klimatsynpunkt. De arbetar kontinuerligt med att minska andelen plast och förpackningsmaterial genom att se över produktionen och utvärdera nya tekniker och på mejeriet i Kristianstad (det ena av två) har man gått över till biobränsle (ett fliseldat kraftvärmeverk), vilket minskar utsläppen med upp till 5000 ton per år när det fungerar optimalt. Skånemejeriers andra mejeri ligger i Malmö och där pågår diskussioner kring en framtida klimatanpassning.

Skånemejerier har ett nära samarbete med E-On gällande gas till sina 22 distributionsbilar, varav en del kör på rent biogas (alla i Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg) och resterande på en blandning (50/50) av biogas och naturgas. Genom att utbilda chaufförerna i miljöeffektiv körning samt att alltid köra med fullastade bilar kan man minska utsläppen ännu mer. Per Nilsson, kvalitets- och miljösamordnare på Skånemejerier berättar:

– Vi hoppas kunna använda biogas även vid längre transporter, men med dagens komprimerade gas är utrymmet begränsat, det krävs alltför stora tankar och räckvidden är inte så stor. I övrigt kommer vi att fortsätta med vår miljöinriktning, till exempel gällande ekologisk mjölk så har vi gott och väl så det räcker till efterfrågan, nästan mer. Kanske har efterfrågan på ekologisk mjölk stagnerat något de sista åren.

Varför tror du att ni inte har fler ekologiska producenter? – Det finns många orsaker, men dels är omställningstiden två år, dels har inte alla i Skåne åkerareal till att ställa om. Vill man öka sin produktion, till exempel odla eget foder till gården behövs mer areal då avkastningen blir mindre jämfört med konventionellt jordbruk.

Per Nilsson berättar att man på Skånemejerier försöker att nå marknaden genom en dialog med återförsäljare om att de ska lyfta fram det ekologiska sortimentet ute i butikerna, men tyvärr ser man nu en minskad efterfrågan på ekologiska produkter, när signalen tidigare år har varit dess diametrala motsats.

Även informationsansvarig Birgitta Hultberg-Olsson befarar att priserna återigen har kommit att spela störst roll för konsumentens val i butikerna och frågar sig om behovet är mättat. Effekten av detta är att bönderna måste dra ner på den ekologiska produktionen, för om detaljhandeln inte kan sälja varorna får inte bönderna betalt och det är ju inte hållbart i längden.

Trots denna negativa tendens fortsätter Skånemejerier sitt miljöarbete och säljer klimatcertifierad mjölk som Vanås gods producerar. Den är alltså ursprungsmärkt till gården, utöver klimatcertifieringen och finns som mellan och standard. Förhoppningen är att fler gårdar ska energieffektivisera sin produktion och arbeta aktivt med att minska kväveanvändningen.

En långsiktig policy är att Skånemejeriers producenter så småningom ska gå över från det brasilianska sojafodret till mer närproducerat foder såsom egenodlad vall och klöversammansättning, eller att man köper in ekologiskt foder från t.ex. Italien. Under hösten ska ett pilotprojekt i Östergötland initieras där tre bönder ska jobba med en ny fodersammansättning innehållande bl.a. linfrö, för att se om det har en positiv effekt på kornas matsmältning och därigenom skulle kunna minska metangasutsläpp.

Men även om projektet skulle visa sig vara framgångsrikt kostar det pengar och däri ligger det potentiella problemet i och med den senaste vikande trenden hos konsumenter.

Mikael Robertsson, miljöchef på Coop ser dock inte samma trend. Coop-kedjan har en generell ökning på 4-5% i år jämfört med föregående år på ekologiska varor, och i fjol var ökningen var 7-8% mot året innan. Coops långsiktiga arbete med miljö och socialt ansvar innebär dels utbud; att varorna ska finnas vid varje givet köptillfälle, att lyfta fram varorna för kunden genom exponering och butiksutbildad personal, samt via reklamblad och tidning.

Mikael berättar att prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella varor till stor del har minskat genom åren, och under säsong kan priserna på t.ex. morötter vara i princip samma på ekologiska och konventionella. Efterfrågan har också ökat i det offentliga, bl.a. har restauranggrossister satsat i allt större utsträckning på ekologiskt.

Coops Änglamarkskyckling är numera från den ekologiska gården Bosarp. Om ännu fler konsumenter skulle köpa ekologiskt mjölk skulle det få en enormt positiv miljöpåverkan, då mjölk är det svenska jordbruksnavet.

Särhanteringskostnaden fördyrar dessutom produktionen. Det hade varit modigt om Skånemejerier eller Arla satsade på att bara ha ekologiska producenter, säger Mikael, då skulle priserna kunna pressas på både mjölk, ost och andra mejerivaror.

Senast uppdaterad: