Livsmedelsbloggen

Följ våra aktiviteter och håll dig uppdaterad via livsmedelsbloggen! Senaste blogginlägget: Nu vill vi höra vad ni tycker om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött samt kravpaketet ”En livsmedelsstrategi för Sverige”.

På Livsmedelsbloggen kan du ta del av allt material från våra aktiviteter. Du kan följa branschdialogerna, se presentationer och slutsatser, ta del av lärorika exempel och kommentera vad du tycker vi ska diskutera.

Du kan även kontakta oss i livsmedelsteamet på livsmedel@uhmynd.se

Prenumerera på bloggen

När du anmäler dig för prenumeration av denna sidas nyheter anger du din e-postadress. De personuppgifter som Upphandlingsmyndigheten behandlar sker för att kunna administrera prenumerationen och skicka ut information. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med prenumerationen.
Läs mer om hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Bloggen för livsmedel och måltidstjänster