Livsmedelsuppdrag 2017-2018

Under sommaren 2016 fattade regeringen beslut om ett nytt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten inom livsmedelsområdet. Regeringens beslut omfattar att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och måltidstjänster inom offentlig sektor.

Det är livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten som arbetar med regeringsuppdraget för livsmedel 2017–2018.

Uppdraget innebär i korthet att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter, enheter och företag när det gäller strategisk upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Upphandlingsmyndigheten ska i sitt uppdrag utveckla kompetensen inom upphandling av livsmedel och måltidstjänster genom att sprida målgruppsanpassad information och genomföra branschdialoger.

Arbetet innebär även att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelssektor inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Det ska vi göra genom att

  • främja möjligheter för svenska bönder att kunna konkurrera i upphandlingar
  • verka för att offentlig sektor kan ställa krav och välja livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner, till exempel när det handlar om miljö, djurskydd och socialt ansvar.

Livsmedelsbloggen – följ våra aktiviteter och håll dig uppdaterad!

Till Livsmedelsbloggen

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Fler artiklar i samma ämne