Branschdialog om livsmedel

Upphandlingsmyndighetens livsmedelsteam bjuder in målgrupper inom hela livsmedelskedjan till dialog kring aktuella teman som utgör speciella utmaningar för livsmedelsupphandling.

För att få genomslag och verkligen skapa möjligheter att utveckla den offentliga affären är det viktigt att aktörerna i branschen arbetar med dessa frågor gemensamt. Målet med dialogen är att skapa förståelse kring olika målgruppers förutsättningar, skapa en samsyn kring knäckfrågor och inspirera till en positiv utveckling.

Upplägg

Branschdialogerna inleds med en eller flera inspirationstalare som lyfter goda regionala exempel och förhållningssätt. Resterande tid ägnar vi åt gruppuppgifter eller fallbaserad diskussion. Vi sammanfattar gemensamma slutsatser med branschdialogens förslag på konkreta steg i rätt riktning. 

För att resultatet ska bli bra är det viktigt att alla deltagare går in i dialogen med en vilja att

  • diskutera branschövergripande
  • söka förståelse för andras förutsättningar
  • bidra aktivt till dialogen och verka för positiv förändring

Återkoppling och utvärdering av deltagandet görs 6 månader efter dialogtillfället.

Tid och plats

Vi kommer att hålla dialog på olika orter runtom i Sverige under perioden mars till juni 2018.

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Upphandlingsmyndigheten strävar efter en bred representation av målgrupper i dialogen och reserverar sig rätten att göra urval i intresseanmälningarna. Avanmälan vid förhinder är obligatorisk. 

Längre ner på sidan hittar du aktuella platser och tillfällen, med länk till anmälningsformulär.

Bakgrund

Under sommaren 2016 fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag av regeringen att arbeta för att förstärka kompetensen när det gäller upphandling av livsmedel och Måltidstjänster inom offentlig sektor, via bland annat branschdialog och spridning av goda exempel. Uppdraget sträcker sig 2017 – 2018. 

Branschdialoger våren 2018

Fler datum och orter tillkommer under våren.

Samordnad varudistribution och andra logistiklösningar (Karlskrona)

När: 8 mars
Var: Länsstyrelsen Blekinge län, Skeppsbrokajen 4 i Karlskrona
Anmälan och program för dialogen den 8 mars

Innovation, funktion och små och medelstora företag (Boden)

När: 14 mars
Var: Boden Business Park, Teknikvägen 3, Boden
Anmälan och program för dialogen den 14 mars

Samordnad varudistribution och andra modeller som ger mervärden i den offentliga affären (Sandviken)

När: 15 mars
Var: Högbo Brukshotell, Sandviken
Anmälan och program för dialogen den 15 mars

Upphandling av livsmedel till offentliga kök (Umeå)

När: 3 maj
Var: Nolia, Signalvägen 3, Umeå
Anmälan och program för dialogen den 3 maj

Samordnad varudistribution och andra modeller som ger mervärden i den offentliga affären (Uppsala)

När: 23 maj
Var: Eklundshof, Eklundshovsvägen 7, Uppsala
Anmälan och program för dialogen den 23 maj

Välkommen in i dialogen! 

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna livsmedelsteamet på livsmedel@uhmynd.se.

Senast uppdaterad:

Relaterad information