Kriterieworkshoppar

I samband med vår kriterieöversyn 2016 arrangerade vi en serie målgruppsanpassade workshoppar om upphandling av livsmedel och måltidstjänster för köpare och säljare inom offentlig sektor. Syftet var att stärka kompetensen inom upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Det primära fokuset var kriterieuppdateringen och hur kriterierna ska användas, men vi diskuterade även teman som lagstiftning, den offentliga inköpsprocessen och strategisk upphandling. Eftermiddagen bestod av en case-baserad workshop där deltagarna diskuterade och tog ställning till utmaningar som var kopplade till upphandling av livsmedel och måltidstjänster. Dessa hade skickats in på förhand av deltagarna.

Workshopparna blev mycket uppskattade av målgrupperna och Upphandlingsmyndigheten fortsatte att arrangera workshoppar under 2017. Fokus låg då mindre på kriterieuppdatering och mer på strategiska överväganden och praktiska tips.  

Kriterieworkshop för köpare

Syfte 

Att höja kompetensen inom användningen av hållbarhetskriterier för upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Mål

Kunna använda kriterier efter givna förutsättningar och strategiska mål 

Målgrupp

Köpare inom offentlig sektor, upphandlare och kostansvariga

Lokal

Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10, Solna 

Senaste datum

2017-10-05

Kriterieworkshop för säljare

Syfte

Att höja kompetensen inom användningen av hållbarhetskriterier för upphandling av livsmedel och måltidstjänster 

Mål

Öka förståelsen för den offentliga kundens strategiska inköpsprocess och skapa förutsättningar för verifiering och uppföljning genom leverantörsförsäkran.

Målgrupp 

Säljare till offentlig sektor, till exempel leverantörer, förädlare, importörer, och producenter.  

Lokal

Upphandlingsmyndigheten, Svetsarvägen 10, Solna

Senaste datum

2018-01-25

Senast uppdaterad:

Relaterad information