Öppet intressentmöte om hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster

Nu fortsätter vi förvaltningen av hållbarhetskriterierna för livsmedel och måltidstjänster. Årets arbete börjar med ett öppet intressentmöte där vi informerar om hur kriterieprocessen går till, tidsplaner för året och vad det innebär att delta i...

Nu finns det uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av kaffe, te och kakao

Våra kriterier för kaffe, te och kakao är uppdaterade. Kriterierna omfattar bland annat socialt ansvar, rättvis handel, bevarande av biologisk mångfald och skyddsvärda områden och ekologisk produktion.

Nu finns kriterier för arbetsrättsliga villkor och hållbara leveranskedjor

Sedan 2017 är upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. De hållbarhetskriterier för arbetsrättsliga villkor som nu finns på vår webbplats är generiska och formulerade på samma sät...