Dialog om risker och uppföljning i livsmedelskedjan

Den 13 juni samlades ett 40-tal upphandlare, måltidsansvariga, leverantörer och andra intressenter på World Trade Center i Stockholm till en branschdialog. Bakom inbjudan stod Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus och Nationella kansliet för hållbar...

Delta i arbetet med att utveckla hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster!

Den 15 maj bjöd vi in till ett öppet intressentmöte för livsmedelskriterierna på vårt kontor i Solna. Syftet var att informera om hur processen med att ta fram hållbarhetskriterier går till, diskutera planer för uppdatering framöver och bjuda in till a...

Halvtid för branschdialoger om livsmedel med kloka tankar och goda exempel

Nu har vi kommit en bit på väg med våra branschdialoger. Vi är väldigt glada över att så många hittills har deltagit med kloka tankar och förslag på första steg i rätt riktning för att utveckla den offentliga affären på livsmedelsområdet. Många lärorik...