• simhall_toppbild.jpg

Simhallar

Simhallar är komplicerade anläggningar som i hög grad är energi- och underhållskrävande. Den fuktiga och varma miljön påverkar byggnaden och byggmaterialen. Det är höga krav på vattenbehandling och ventilation för att minimera hälsorisker hos så väl badande som personal.

Många kommuner står inför behov av att renovera eller bygga nytt. Samhället har behov av att hitta nya driftslösningar som bidrar till att Sverige kan uppnå de nationella miljömålen och FN:s Agenda 2030.

Upphandlingsmyndigheten bjöd den 8 december 2016 in till en mötesplats om utmaningar kopplat till simhallar som vi kallade INSIM2016. Vi tror på att främja en dialog mellan organisationer, föreningar, företag och akademin för att skapa möjligheter att få fram nya lösningar och innovationer för de många olika utmaningarna i simhallar.

Ta del av materialet från INSIM2016

Ansvarande myndigheter

Läs mer om vilka myndigheter som ansvarar för vad när det gäller bygg och drift av simhallar.
Vem gör vad? Myndighetsöversikt (pdf)

Arbetsmiljöverket www.av.se
Boverket www.boverket.se
Energimyndigheten www.energimyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
Upphandlingsmyndigheten
Vinnova www.vinnova.se

Projekt, grupper och organisationer

SKL 
Bassängnätverket
Belok
Svenska Simförbundet
Svenska badmästareförbundet
Sveriges fritids- och kulturchefsförening
Projekt – NERIS
Projekt – HIFS

Övrigt material och nyttiga länkar kring simhallar

Badhus  (SKL)
Bassängbad - hälsorisker  (Folkhälsomyndigheten)
Allmänna råd om bassängbad  (Folkhälsomyndigheten)
Kunskapssammanställning Kloraminer och exponering i badhus  (Arbetsmiljöverket )
LCC - livscykelkostnader (Upphandlingsmyndigheten)
Energieffektivisering av badhus - förstudie  (BELOK)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar