Miljökrav för städtjänster

I kriteriedatabasen finns upphandlingskriterier för olika produktområden. Det är valfritt att använda kriterierna som består av miljö- och sociala krav i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation.

Det finns upphandlingskriterier framtagna för följande produktgrupper inom städ och kemikalier:

  • Kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll

  • Städtjänster

  • Tvätt- och textilservice

Senast uppdaterad:

Relaterad information