• VardOmsorg_toppbild.jpg

Vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Här hittar du information som ger dig stöd vid upphandling och uppföljning av vård och omsorg enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vi har tagit fram några vägledningar med praktiska råd som kan underlätta upphandlingsprocessen för kommuner, landsting och leverantörer. Här finns bland annat tips om hur man kan formulera kraven i förfrågningsunderlagen så att de blir lätta att förstå och är relevanta, proportionerliga, transparanta och möjliga att följa upp.

Som leverantör finns en vägledning som ger dig tips och råd när du vill ansöka om att få utföra vård- och omsorgstjänst som upphandlats enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962, LOV). Vi har tagit fram vägledningarna i nära samarbete med upphandlande myndigheter och leverantörer genom seminarier, dialogmöten och intervjuer.  De nyare vägledningarna gjordes när upphandlingsstödet ingick i Konkurrensverkets verksamhet.
Här hittar du en översikt över vårt stöd inom hållbar upphandling av vård och omsorg. 

Vägledningar

Du hittar äldre vägledningar om vård och omsorg i vårt publikationsarkiv från Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.

Rapporter

Frukostseminarier

Här hittar du våra webbsända frukostseminarier

Valfrihetswebben

Vi ansvarar för den annonsplats där samtliga tjänster för valfrihetssystem enligt LOV finns annonserade. Bland tjänsterna som ska annonseras finns hälso- och sjukvård, socialtjänst, samt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Om dessa tjänster inte är annonserade på Valfrihetswebben så anses de inte ha upphandlats enligt LOV.
Till Valfrihetswebben 

Frågor?

Har du frågor om Valfrihetswebben eller om upphandling av vård och omsorg respektive hälso- och sjukvård? Kontakta oss

Senast uppdaterad:

Relaterad information