Analysera hur vård och omsorg ska utkontrakteras

När kartläggningen är genomförd är det dags att sammanställa informationen som framkommit och analysera den. Analysen blir grund för beslut om hur den aktuella utkontrakteringen av vård och omsorg ska genomföras.

I analysen bör följande frågor besvaras:

  • Hur ser behovet och marknaden ut?
  • Vilka är leverantörerna och finns det leverantörer som kan tänkas vara intresserade av att lämna anbud eller ansökan?
  • Är det lämpligast med valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller bör det göras en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)?
  • Ska tjänsten hellre utvecklas eller utföras i egen regi?

Observera att det är obligatoriskt med valfrihetssystem enligt LOV inom primärvård.

Jämförelse mellan LOV och LOU

Om tjänsten ska utkontrakteras är det bra att känna till likheter och skillnader om det görs enligt LOV eller LOU. Här lyfter vi fram några av dessa. 

LOU (19 kapitlet gäller sociala och andra särskilda tjänster) 

LOV

Flera annonsplatser

Alla annonser finns på valfrihetswebben.se*

Volym ska anges

Ingen volym anges

Ersättningen kan skiljas åt leverantörer emellan

Alla leverantörer får samma ersättning

Krav på tjänsten ställs

Krav på tjänsten ställs

Anbud under en särskild tid

Ansökan kan lämnas löpande

Anbudsutvärdering och tilldelning

Ingen anbudsutvärdering. Alla som uppfyller kraven blir godkända. Inte möjligt att begränsa antalet utförare.

Avtal tecknas efter avtalsspärr

Avtal tecknas direkt

Små möjligheter att ändra i upphandlingsdokument eller avtal

Möjligt att ändra i förfrågningsunderlag och avtal

Avtalsuppföljning behöver genomföras

Avtalsuppföljning behöver genomföras

Efter avtalstid – ny upphandling

Efter avtalstid ansöker leverantören på nytt (om det inte är ett tillsvidareavtal)

Valfrihet genom den enskildes val

Valfrihet genom den enskildes val

 (icke-valsalternativ ska finnas)

LOV steg för steg
LOU steg för steg

*Upphandlingsmyndigheten har ansvar för att tillhandahålla Valfrihetswebben. Det är den nationella annonsdatabasen för samtliga valfrihetssystem. 

Utförandet är ett strategiskt vägval

Hur tjänsten ska utföras är ett strategiskt beslut baserat på informationen från kartläggningen. Om tjänsten ska tillhandahållas av en extern utförare behöver organisationen dessutom analysera och besluta om på vilket sätt det ska ske.

Exempel på frågor som bör besvaras är:

  • Hur ska samarbetet med leverantören se ut?
  • Hur ska de avtal som ligger till grund för samarbetet utformas?
  • Hur ska ersättningsmodellen utformas?

Hur leverantören ska ersättas kräver en särskild analys

Ersättningen till leverantörerna ska utformas utifrån vilken vara eller tjänst som ska utkontrakteras. Ersättningen bör även styra mot de mål som finns i kommunen eller regionen och vara anpassad efter de krav som sen ställs i upphandlingen eller i valfrihetssystemet.

Vägledning om ersättningsformer vid konkurrensutsättning av vård och omsorg

Beslut om den fortsatta processen

När analysen är genomförd fattar beslutsfattarna i organisationen, exempelvis socialnämnden, beslut om den fortsatta processen.

Relaterad information