Upphandling av hållbar vård och omsorg

Vård och omsorg är ett prioriterat område för vårt stöd inom hållbar upphandling. Här är en sammanställning över vårt arbete inom detta område.

Hållbarhetskriterier

Inom vård- och omsorgsområdet finns hållbarhetskriterier inom följande områden:

Syftet med dessa kriterier är att ge stöd till kommuner, landsting och andra organisationer som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till bättre energiprestanda och minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen inom vård- och omsorg.

Kriterierna för medicinteknisk utrustning är framtagna på EU-nivå. Andra hållbarhetskriterier som knyter an till vård och vårdlokaler är exempelvis städtjänster, livsmedel, måltidstjänster, kemisk-tekniska produkter, textilier, laboratoriekemikalier, offentliga byggnader, belysning och IT.

Samtliga hållbarhetskriterier finns fritt tillgängliga i vårt kriteriebibliotek eller för nedladdning i kriterie-wizard.

Läs mer om Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Nätverk

Upphandlingsmyndigheten ingår i den Nationella substitutions­gruppen för kemikalier i varor. som har som målsättning att minska mängden farliga ämnen i hälso- och sjukvårds­artiklar. Gruppen består av representanter från landsting och regioner och är en viktig samarbetspartner.

Upphandlingsmyndigheten ingår i referensgruppen för klusternätverket Läkemedel och vatten som drivs genom Swedish International Water Institute (SIWI). Syftet med nätverket är att i bred dialog med olika aktörer ta fram rekommendationer inom olika områden (bland annat inom upphandling) som berör läkemedel och vatten. I referensgruppen ingår även Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Miljödepartementet och forskningsprogrammet Mistra Pharma.

Sedan hösten 2015 är Upphandlingsmyndigheten medlem i nätverket Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH), där vi sprider kunskap kring upphandlingsfrågorna.

Socialt ansvarstagande

Sveriges landsting och regioner arbetar sedan 2010 med en gemensam uppförandekod för leverantörer som omfattar upphandling av varor och tjänster. Sociala och miljömässiga krav ställs som kontraktsvillkor och följs sedan upp enligt satta rutiner. 

Hållbar upphandling - uppförandekod för leverantörer

Innovationsupphandling och hållbarhet

En färdig kravspecifikation finns framtagen för innovationsupphandling av skyddsförkläden av biopolymerer. Denna togs fram 2014 av Miljöstyrningsrådet.

Stöd inom innovationsupphandling 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Bananerna.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket 
Ladda hem krav