Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik

Den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre befolkning innebär att nya strukturer och lösningar inom vård och omsorg behöver utvecklas. Idag är cirka 10 procent av Sveriges befolkning, varav många äldre, i sin vardag beroende av hjälpmedel för det dagliga livet. De traditionella hjälpmedlen blir alltmer digitala och välfärdsteknik får en allt större roll för personer med funktionsvariationer.

Vi har tagit fram en särskild vägledning för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Syftet är att stödja kommuners och landstings förutsättningar att använda upphandling för att ge valmöjligheter och främja utveckling av välfärdsteknik.  

I vägledningen lyfts frågor som är relevanta för upphandling av personligt förskrivna hjälpmedel och för förskriven eller biståndsbedömd välfärdsteknik. 

Ta del av vår vägledning: Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik 

Ta del av vår rapport: Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik - en kartläggning 

Mer information om hur du genomför en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling - LOU

Senast uppdaterad:

Relaterad information