Den digitala inköpsprocessen

En digital inköpsprocess innebär en sammanhållen elektronisk hantering genom hela inköpsprocessen från behov till betalning.

Den digitala inköpsprocessen omfattar elektronisk upphandling (e-upphandling) och elektronisk handel (e-handel). Den bidrar till effektiva processer, högre kvalitet i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet, kostnadsbesparingar, positiv miljöpåverkan samt förbättrade möjligheter till uppföljning och analys. Att digitalisera inköpsprocessen är prioriterat inom EU och även nationellt.

Den digitala inköpsprocessens delar

En sammanhållen digital inköpsprocess innebär att hela processen – från behov till betalning och uppföljning – sker elektroniskt. Det går att dela in processen i två delar, e-upphandlingsprocessen och e-handelsprocessen.

Den digitala inköpsprocessens delar
Den digitala inköpsprocessen består av e-upphandling och e-handel (klicka på bilden för att förstora).

 

E-upphandling omfattar att hantera alla steg i upphandlingsprocessen digitalt: förberedelser, upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering, teckna upphandlingskontrakt och att tillämpa och förvalta kontrakt.
Läs mer om e-upphandlingsprocessen

E-handel omfattar de delar i inköpsprocessen som stöds av e-handels- och ekonomisystem och som startar efter att kontrakt tecknats, det vill säga beställning, leverans och fakturahantering. 
Läs mer om e-handelsprocessen

Stöd för e-handel

SFTI (Single Face to Industry) arbetar sedan många år för att främja e-handel i offentlig sektor. Målgruppen för SFTI:s arbete är den offentliga sektorn, leverantörer av varor och tjänster till offentlig sektor samt de systemleverantörer för e-handel, operatörer med flera som erbjuder lösningar inom området. Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.

SFTI:s arbete omfattar bland annat att rekommendera standard för e-handel i offentlig sektor. SFTI deltar även vid framtagningen av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation (bland annat elektronisk faktura och PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line)). SFTI publicerar handledningar samt anordnar utbildningar och konferenser. Det finns en verifieringstjänst för att underlätta följsamhet mot rekommenderad standard samt rådgivning och stöd från ett tekniskt kansli.
Läs mer om SFTI på deras webbplats

Upphandlingsmyndigheten har i uppgift att bidra till att främja utveckling av den digitala inköpsprocessen. Vi deltar aktivt i SFTI:s arbete samt med internationellt och nationellt standardiseringsarbete kopplat till den digitala inköpsprocessen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

NUS_2.jpg

Nationella upphandlings-strategin

Man_kvinna_lasplatta2.jpg

Verktyg för hållbar upphandling

Vi erbjuder praktiska verktyg för organisationer som vill ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.