It-stöd för e-handel

It-stöd för e-handel omfattar en rad olika koncept och möjligheter som syftar till att digitalisera affärsprocesserna genom att använda moderna system- och kommunikationslösningar. Det inkluderar stöd för elektronisk handel, e-kommunikation, EDI, webbtjänster, portaler, mobila lösningar och mycket annat. Elektroniska affärsmeddelanden behöver utformas på ett strukturerat sätt för att fungera i mottagarens e-handelssystem, och det behövs lösningar för att ta emot och skicka dem.

It-stödet kan utformas på många olika sätt och med många olika tekniska lösningar. Att standardisera de olika sätten att utväxla digitala affärsmeddelanden (det vill säga standardformat för affärsmeddelanden och kommunikationsmetoder) ger en grund för att många olika parters it-system ska kunna samverka på ett kostnadseffektivt sätt.

Utgångspunkten är att varje part svarar för sin egen it-lösning för e-handel. Även om it-lösningar utformas i syfte att uppnå fullskalig elektronisk handel behöver det också finnas kompletterande lösningar för att kunna e-handla med leverantörer som har låg teknisk mognad. Det är bra om den köpande organisation, som vill uppnå fördelarna med e-handel fullt ut, också tillhandahåller en portallösning som gör det möjligt att även e-handla med tekniskt omogna leverantörer. 

I detta material beskriver vi komponenter och funktioner som på olika sätt gör e-handelsprocessen möjlig.

It-stöd för att hantera avtal

It-stöd för en e-handelsprocess, e-handelstjänst

It-stöd för elektronisk fakturering och EFH

Kommunikationssätt och teknisk infrastruktur

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar