Processer för e-handel

Syftet med detta material är att beskriva generiska processer för e-handel från den inköpande organisationens (köparens) perspektiv.

När en organisation inför e-handel kommer processerna i viss mån att utformas och anpassas, till exempel utifrån de organisatoriska val som man gör. Processerna kan också påverkas av möjligheter eller begränsningar i det it-stöd som den köpande organisationen har.

Leverantörerna, de säljande organisationerna, har samtidigt på motsvarande sätt en säljprocess. Köparens och leverantörens processer samverkar genom att de utväxlar elektroniska affärsdokument, som till exempel beställning och faktura,
mellan sig. Tidigare har dessa processer byggt på manuella pappersbaserade rutiner, men i takt med att specialiserade it-stöd utvecklas går det att digitalisera processerna.

För att ta tillvara potentialen med digitala processer behöver de externa gränssnitten specificeras så att affärsdokumenten kan skickas som meddelanden mellan parternas it-system. Verktyget för detta är att använda standardiserade affärsprocesser som definierar de elektroniska meddelandenas betydelse, deras format och innehåll samt regler för hur de hör samman och hur de kan överföras.

De e-handelsprocesser som vi översiktligt beskriver här är:

  • köparens process från beställning till betalning av en vara
    eller en tjänst
  • processen för att ansluta en leverantör till ett e-handelssystem
  • processen för support och drift av ett e-handelssystem

Från beställning till betalning – vara

Från beställning till betalning – tjänst

Leverantörsanslutning

Support och drift i e-handel

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar