Strategi och styrning för e-handel

Genom att införa e-handel kan en organisation skapa effektiva digitala inöpsprocesser.

Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi, NUS.

Vikten av att gå mot en digitaliserad inköpsprocess tas upp i det första målet: Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär. Där påtalar regeringen att digitaliseringen är ett verktyg för att uppnå det förvaltningspolitiska målet om en rättssäker och effektiv förvaltning med väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet.

En organisation som inför e-handel behöver ha en strategi för både införande och drift samt utöva viss styrning på organisationen för att kunna uppnå målsättningarna.

Strategi och styrning för e-handel omfattar bland annat att:

  • Etablera en tydlig målbild som beskriver syftet med förändringen.
  • Ta fram en modell för nyttorealisering, för att mäta effekterna av den planerade förändringen.
  • Se över och justera styrdokument.
  • Planera för att verksamheten i sina ordinarie processer för planering och uppföljning även ska följa upp sina inköp.
  • Ta fram mätetal eller nyckeltal som organisationen kan använda för att följa upp förändringen eller förändringsresan.

Etablera en tydlig målbild för e-handel

Modell för nyttorealisering

Plan för uppföljning av inköp som del av verksamhetens ordinarie processer 

Översyn/justering av styrdokument

Kommunikation och förändringsledning

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar