Uppföljning och analys

Processen för att följa upp och analysera inköpsverksamheten kan utvecklas i alla organisationer, och särskilda möjligheter har de organisationer som inför e-handel. Data från ett e-handelssystem kan, i kombination med data från ekonomisystem och avtalssystem, användas för att följa upp och analysera inköpen på strategisk, taktisk respektive operativ nivå.

I detta material beskriver vi och ger exempel på uppföljning och analys utifrån data som ofta går att få från organisationens e-handels- och ekonomisystem. Analysen är aktuell för alla offentliga organisationer och de exempel på strategisk, taktisk och operativ uppföljning och analys som vi beskriver kan även mindre organisationer tillämpa.

Strategisk uppföljning och analys

Taktisk uppföljning och analys

Operativ uppföljning och analys

Hinder för uppföljning och analys

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar