Granska en egenförsäkran

Den upphandlande myndigheten granskar leverantörernas ingivna egenförsäkran.

Den upphandlande myndigheten kan sedan, efter att ESPD-datafilen laddats upp tillsammans med ansökan eller anbudet, antingen läsa filen direkt (om den sparats och översänts i PDF-format) eller använda webbtjänsten för att öppna den och läsa i webbtjänsten (om den sparats i XML-format).

I det senare fallet görs detta genom att den upphandlande myndigheten öppnar webbtjänsten och på första sidan Start anger att den är en upphandlande myndighet och vill granska upphandlingsdokument.

Steg i att använda kommissionens webbtjänst

  1. Upphandlande myndigheten skapar en ESPD-datafil
  2. Leverantören upprättar en egenförsäkran
  3. Upphandlande myndigheten granskar en egenförsäkran

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar