Skapa en ESPD-datafil

Den upphandlande myndigheten skapar en ESPD-datafil (XML) för upphandlingen

Start

Här anger myndigheten

 1. att den är en upphandlande myndighet alternativt en upphandlande enhet.
 2. att den vill skapa ett nytt upphandlingsdokument samt
 3. att den finns i Sverige.

Printscreen från webbtjänsten för ESPD sida 1

Vid skapandet av en ESPD-datafil bör den upphandlande myndigheten mata in upphandlingens tillfälliga identifikationsnummer i webbtjänsten. Detta underlättar eftersom vissa grundläggande uppgifter om upphandlingen då fylls i automatiskt. Detta görs genom att efter valet (Skapa ett nytt upphandlingsdokument) ange det tillfälliga identifikationsnumret i rutan som visas till höger.

Del I: Förfarande

På denna sida ska den upphandlande myndigheten ange vissa grunduppgifter om upphandlingen. Det är vissa av dessa uppgifter som kan hämtas automatiskt ur annonsen i TED om den upphandlande myndigheten på föregående sida angett det tillfälliga identifikationsnumret.

Skärmbild ESPD webbtjänst sida 2

Del II: Förfarande

Denna del ska enbart fyllas i av leverantörer och visas därför inte i visningsläget för upphandlande myndigheter.

Del III: Uteslutning

Här ska den upphandlande myndigheten ange vilka uteslutningsgrunder enligt 13 kap. LOU den använder i upphandlingen. Uteslutningsgrunderna är uppdelade i fyra olika kategorier:

 • A: obligatoriska (det vill säga de brott som anges i 13 kap. 1 § som ska medföra uteslutning ur upphandlingar);
 • B: bristande betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter (som enligt 13 kap. 2 § LOU som utgångspunkt ska medföra uteslutning);
 • C: frivilliga (de överträdelser och situationer som enligt 13 kap. 3 § LOU får medföra uteslutning)
 • D: nationella uteslutningsgrunder (sådana grunder för uteslutning som medlemsstaterna får fastställa i sin nationella lagstiftning. Sverige har inte använt sig av denna möjlighet varför ingen information ska lämnas i denna del).

Det är inte här möjligt att välja bort de obligatoriska uteslutningsgrunderna (dessa ska ju tillämpas i alla upphandlingar). De frivilliga uteslutningsgrunderna är förkryssade men kan väljas bort om de inte tillämpas i upphandlingen.

Skärmklipp ESPD del 3A

Del IV: Urval

Denna sida avser kvalificeringskraven i upphandlingen, det vill säga de krav på kapacitet och resurser som den upphandlande myndigheten får fastställa enligt 14 kap. LOU. Informationen i denna del kan lämnas på två olika sätt:

 1. Information om vart och ett av kvalificeringskraven (i Del IV A-D) eller
 2. Information om att samtliga kvalificeringskrav är uppfyllda (i Del IV α).

Om den upphandlande myndigheten tillåter att leverantörerna med Ja eller Nej intygar att de uppfyller samtliga kvalificeringskrav så bör myndigheten ange detta i upphandlingsdokumenten och/eller i ESPD-datafilen.

Skärmbild ESPD webbtjänst steg 4

Del VI: Slut

På denna sida ska den upphandlande myndigheten inte ange någon information. Genom att först trycka på ”Översikt” kan myndigheten längst ner på den översiktssida som då öppnas (”Download as”) välja att spara ner filen i XML-format eller PDF-format (eller båda). Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att de upphandlande myndigheterna sparar filen i båda formaten. Filen döps automatiskt till (”espd-request”) men kan döpas om av den upphandlande myndigheten. Det bör dock påpekas att den PDF-fil som kan skapas på detta sätt i webbtjänsten inte är ett elektroniskt ifyllbart PDF-formulär, utan att detta i så fall måste fyllas i för hand för att sedan skannas in och översändas.

Den upphandlande myndigheten gör sedan denna fil tillgänglig för leverantörerna tillsammans med de övriga upphandlingsdokumenten (i normalfallet genom att ladda upp den till det upphandlingsverktyg som myndigheten använder i upphandlingen).

Observera att ESPD-filer i XML-format endast kan skapas, fyllas i och granskas i webbtjänsten (eller motsvarande funktionalitet i ett upphandlingsverktyg).

Skärmbild ESPD webbtjänst steg 5

Steg i att använda kommissionens webbtjänst

 1. Upphandlande myndigheten skapar en ESPD-datafil
 2. Leverantören upprättar en egenförsäkran
 3. Upphandlande myndighet granskar en egenförsäkran

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar