Resultat inriktningsmål 1

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 1. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

Mål 1.PNG

  • Resultatet är i paritet med 2016, något bättre. Det sammanvägda procenttalet är 62 % medan det var 61 % vid förra mätningen.
  • De enskilda frågor som framför allt har ändrats är att det i högre grad i styrdokumentet tydliggörs hur organisationen ska arbeta för att främja innovation (40 % mot tidigare 30 %), samt att det i högre grad anges i styrdokumenten hur organisationen ska arbeta för att sociala hänsyn tas i upphandling (80 % mot 68 %).

Enkätfrågor och svar från respektive målgrupp

Inom parentes visas jämförelsetal från 2016 års nollmätning. 

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

Har er organisation något eller några av följande styrdokument som hanterar upphandlings-/ inköpsfrågor?

 – Ja, vi har policydokument

95 %

(96 %)

78 %

(88 %)

80 %

(81 %)

68 %

(77 %)

Har er organisation något eller några av följande styrdokument som hanterar upphandlings-/ inköpsfrågor?

– Ja, vi har övergripande strategier

29 %

(36 %)

33 %

(41 %)

25 %

(31 %)

30 %

(42 %)

Har er organisation något eller några av följande styrdokument som hanterar upphandlings-/ inköpsfrågor?

– Ja, vi har övergripande mål

28 %

(29 %)

56 %

(47 %)

18 %

(25 %)

32 %

(37 %)

Utgår styrdokumenten från verksamhetens mål och behov?

96 %

(91 %)

100 %

(100 %)

92 %

(96 %)

95 %

(98 %)

Tydliggörs det i styrdokumenten hur er organisation ska arbeta för att främja innovation i upphandling?

44 %

(28 %)

72 %

(62 %)

26 %

(18 %)

47 %

(41 %)

Tydliggörs det i styrdokumenten hur er organisation ska arbeta för att undvika jäv och korruption i upphandling?

85 %

(80 %)

100 %

(94 %)

88 %

(73 %)

92 %

(92 %)

Tydliggörs det i styrdokumenten hur er organisation ska arbeta för att sociala hänsyn tas i upphandling?

85 %

(80 %)

86 %

(100 %)

77 %

(44 %)

80 %

(72 %)

Sammanvägning mål 1 - Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär

66 %

(63 %)

75 %

(76 %)

58 %

(53 %)

63 %

(68 %)

Tillagda frågor 2018

Enheter: Medelvärden samt andel ja % (”ja helt” + ”ja, delvis”).

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

I vilken utsträckning har er organisation utvecklat upphandlings-/inköpsmål baserade på den nationella upphandlingsstrategin?

2,6 

3,0 

2,7 

2,2 

Har er organisation genomfört några åtgärder med utgångspunkt i den nationella upphandlingsstrategin?

36 %

86 %

59 %

32 %

Kommer er organisation utveckla upphandlings-/ inköpsmål baserade på den nationella upphandlingsstrategin?*

70 %

-

80 %

49 %

 

Senast uppdaterad: