Resultat inriktningsmål 2

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 2. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

Mål 2.PNG

  • Resultatet är i paritet med 2016, något bättre. Det sammanvägda medelvärdet är 3,2 medan det var 3,1 vid förra mätningen.
  • De enskilda frågor som framför allt har ändrats är att det i högre grad används elektroniska upphandlings-/inköpsverktyg när det gäller varor och tjänster (4,5 mot 4,1), samt att organisationen i lägre grad anger att de har de kunskaper som krävs för att uppnå upphandlings-/inköpsstrategiska mål (3,4 mot 3,6).

Enkätfrågor och svar från respektive målgrupp

Inom parentes visas jämförelsetal från 2016 års nollmätning. Enhet: Medelvärde (svarsalternativ 1–5). 

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

Har er organisation de kunskaper som krävs för att uppnå organisationens upphandlings-/inköpsstrategiska mål?

3,5

(3,6)

4,0

(4,0)

3,4

(3,4)

3,4

(3,6)

Används forskningsresultat kring inköpsfrågor för att utveckla er upphandlings-/inköpsverksamhet?

2,2

(2,1)

2,6

(2,7)

2,0

(1,7)

2,0

(2,1)

Används livscykelkostnader vid era offentliga upphandlingar/inköp?

2,5

(2,3)

3,3

(3,4)

2,3

(2,3)

2,7

(2,6)

Använder ni er av elektroniska upphandlings-/inköpsverktyg när det gäller upphandling av varor och tjänster*?

*Tillägg i frågan 2018: och/eller byggentreprenader

4,8

(4,6)

4,8

(4,9)

4,3

(3,7)

4,4

(3,9)

Använder ni er av elektroniska upphandlings-/inköpsverktyg när det gäller beställa varor och tjänster*?

*Tillägg i frågan 2018: och/eller byggentreprenader

2,9

(2,9)

3,8

(3,8)

3,2

(3,0)

3,3

(3,1)

Använder ni er av elektroniska upphandlings-/inköpsverktyg när det gäller leverans och faktura?

3,5

(3,4)

4,1

(4,1)

3,8

(3,5)

3,5

(3,7)

Sammanvägning medelvärde mål 2 - Effektiva offentliga inköp

3,2

(3,2)

3,8

(3,8)

3,2

(2,9)

3,2

(3,2)

Senast uppdaterad: