Resultat inriktningsmål 5

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen om status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 5. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

Mål 5.PNG

  • Resultatet är bättre än 2016. Det sammanvägda medelvärdet är 2,9 medan det var 2,6 vid förra mätningen.
  • De enskilda frågor som framför allt har ändrats är att det i högre grad förs en dialog med potentiella leverantörer i samband med upphandlingarna under anbudstiden (2,4 mot 2,0), men även under avtalstiden (3,5 mot 3,2).
  • Lägst betyg får frågan vad gäller i vilken utsträckning organisationen arbetar för att upphandla innovativa lösningar (2,1), men den har förbättrats sedan förra mätningen (1,9).

Enkätfrågor och svar från respektive målgrupp

Inom parantes visas jämförelsetal från 2016 års nollmätning.  Enhet: medelvärde (svarsalternativ 1-5)

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

I vilken utsträckning för er organisation dialog med potentiella leverantörer i samband med upphandlingarnas olika faser: Innan annonsering av upphandlingen?

3,4

(3,2)

3,8

(4,0)

3,1

(2,7)

3,1

(3,1)

I vilken utsträckning för er organisation dialog med potentiella leverantörer i samband med upphandlingarnas olika faser: Under upphandlingen - anbudstiden?

2,4

(2,1)

2,8

(2,4)

2,4

(1,8)

2,4

(2,3)

I vilken utsträckning för er organisation dialog med potentiella leverantörer i samband med upphandlingarnas olika faser: Efter upphandlingen - under avtalstiden?

3,4

(3,1)

3,8

(3,8)

3,5

(3,0)

3,5

(3,5)

I vilken utsträckning arbetar er organisation för att upphandla innovativa lösningar?

1,9

(1,8)

2,9

(2,6)

2,0

(1,7)

2,5

(2,3)

I vilken utsträckning används funktionskrav i era upphandlingar?

2,9

(2,8)

3,1

(3,2)

3,0

(3,0)

3,5

(3,4)

Sammanvägning mål 5 - En offentlig upphandling som främjar innovationer och innovativa lösningar

2,8

(2,6)

3,3

(3,2)

2,8

(2,4)

3,0

(2,9)

Senast uppdaterad: