Resultat inriktningsmål 7

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningen gällande status för nationella upphandlingsstrategin och inriktningsmål 7. Undersökningen genomfördes under november och december 2018 i samarbete med MIND Research. Detta är en uppföljning av den nollmätning som genomfördes år 2016.

Mål 7.PNG

  • Resultatet är bättre än 2016. Det sammanvägda medelvärdet för de frågor som är gemensamma med då är 2,6 medan det var 2,3 vid förra mätningen.
  • Den enskilda fråga som framför allt har ändrats är om organisationen ställer arbetsrättsliga krav i upphandlingar (3.4 mot 2,8).
  • Lägst betyg får frågorna vad gäller om organisationen ställer sysselfrämjande krav i upphandlingar samt om organisationen möjliggör idéburna organisationers deltagande i upphandlingar genom att anpassa till exempel kraven på ekonomisk ställning i leverantörskvalificeringen (båda 2,2) men de har ändå förbättrats mot 2016 (2,0 resp. 2,1).

Enkätfrågor och svar från respektive målgrupp

Inom parentes visas jämförelsetal från 2016 års nollmätning. Enhet: medelvärde (svarsalternativ 1-5)

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

Ställer er organisation arbetsrättsliga krav i upphandlingar?

3,5

(2,9)

3,4

(3,4)

 3,1

(2,4)

3,5

(3,3)

Ställer er organisation sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar?

2,5

(2,1)

2,2

(2,1)

1,8

(1,6)

2,3

(2,1)

Möjliggör er organisation idéburna organisationers deltagande i upphandlingar genom att anpassa till exempel kraven på ekonomisk ställning i leverantörskvalificeringen?

2,3

(2,2)

2,4

(2,9)

2,1

(1,9)

2,2

(2,2)

Sammanvägning

(totalt antal svarande)

mål 7 - Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle

2,8

(2,4)

2,7

(2,8)

2,3

(2,0)

2,7

(2,5)

Tillagd fråga 2018

Enhet: medelvärde.

Enkätfråga

Kommun

Region

Statliga myndigheter

Bolag

Har er organisation kunskap om hur sysselsättningskrav kan ställas i upphandlingar?

3,2

 

3,1 

2,7

 

2,7

 

Senast uppdaterad: