Strategiskt arbete för att förebygga korruption

Vi ger här tips på hur man effektivt förebygger, identifierar och avhjälper korruption som kan uppstå i en organisation, särskilt i samband med inköp.

Tipsen riktar sig primärt till personer i verksamhetsledningen hos upphandlande myndigheter och enheter och innehållet är indelat i följande tre kategorier:

Insikt: utbilda och skapa dialog om korruption

Integritet: våga agera i enlighet med insikten

Insyn: metoder för att identifiera överträdelser

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information