Inköp som styrmedel

Inköp får en allt mer strategisk betydelse inom offentlig sektor. Genom att arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande myndigheter använda sina resurser mer effektivt och nå uppsatta mål.

Här redogör vi i fem steg för hur inköp kan användas som ett strategiskt verktyg. Det är totalt fem steg och ni bör läsa utifrån de steg där ni behöver mest stöd i ert arbete med strategiskt inköp.

Informationen riktar sig främst till förtroendevalda och tjänstemän i högre position inom kommuner och landsting/regioner, men kan även användas av statliga myndigheter i relevanta delar.

Inköp som strategiskt verktyg

Inköp kan användas som ett strategiskt verktyg för att nå mål inom offentlig sektor. Men i dag finns det fortfarande inköpsfunktioner som benämns som stödfunktion, det vill säga en funktion som har en operativ roll och är direkt kopplad till den upphandlande myndighetens kärnaktiviteter.

När inköpen endast har en stödjande roll inom organisationen kan det leda till att färre utanför själva inköpsfunktionen visar intresse för de dagliga inköpsprocesserna och styrningen. I detta fall är det först när något inte fungerar som organisationens verksamheter vänder sig till inköpsfunktionen och intresserar sig för hur inköpen egentligen bedrivs och styrs.

Strategiskt verktyg för att nå mål

Inköp kan användas som ett strategiskt verktyg för upphandlande myndigheter att nå mål och använda ekonomiska resurser effektivt. Inköpsfunktionen har då en viktig strategisk roll redan när det gäller att identifiera organisationsmål, samhälleliga mål och ta fram relevanta styrdokument.

I inköpsfunktionens strategiska roll ingår exempelvis att:

  • förstärka den upphandlande myndighetens arbete med att nå mål
  • bidra till den upphandlande myndighetens lönsamhet
  • uppnå den goda affären.

Strategiska inköp omfattar hela inköpsprocessen från behovsanalys till uppföljning och förvaltning av avtal.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

StrategikollenPuff.jpg

STRATEGIKOLLEN

Använd Strategikollen för att uppskatta nivån på din organisations strategiska inköpsarbete. Du kan jämföra med vad andra har svarat och få tips på hur ni kan arbeta vidare.       

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.