Steg 5: Styr mot målen

När målen är identifierade, prioriteringarna är gjorda och inköpsstrategin är klar är det viktigaste som återstår att uppnå målen. I detta steg är det viktigt att konkretisera aktiviteter, delegera ansvar samt informera och förbereda organisationen för arbetet.

Planera införandet

När ni planerar införandet av inköpsstrategin är det viktigt att ta hänsyn till två faktorer:

  1. Ledningens stöd och intern enighet om inköpsstrategin. Det är lättare att påbörja styrningen och utföra arbetet när alla är överens om strategin och är övertygade om att åtgärderna är korrekta.
  2. Säkerhet och förståelse av strategin. När organisationen är enig om målen i strategin och de föreslagna åtgärderna kommer det att fungera. Ju högre enighet om målbilden i strategin, desto mer ökar förtroendet för att strategin kommer att genomföras och att den kommer att vara effektiv för att uppnå de mål ni har satt upp för arbetet.

Ett framgångsrikt införande av inköpsstrategin är beroende av organisationens:

  • strategiska syn på inköp
  • arbete med prioritering av inköp
  • resurs- och riskhantering
  • ledningens stöd.

Ta fram en handlingsplan

Ett sätt att få igång införandet är att ta fram en handlingsplan som visar på åtgärder som ska vidtas och vilka resurser som finns när det gäller tid, pengar och kompetens. En sådan handlingsplan bör revideras årligen för att hållas aktuell.

Den största utmaningen i att börja arbeta utifrån en inköpsstrategi är att ta det från ett teoretiskt styrdokument till den praktiska tillämpningen. Det kräver kunskap och erfarenhet inom många verksamhetsområden. I den processen är det viktigt att använda interna resurser, såsom en kommunikationsfunktion och personer med erfarenhet av strategisk planering för att hjälpa till med införandet.

Kommunicera målen

Organisationen bör kommunicera sina mål, både internt och externt. Internt är det viktigt att kommunicera de mål som organisationen har och varför man har valt dessa mål, så att de förankras i organisationen på ett bra sätt. Externt bör kommunikationen fokusera på uppföljningen av organisationens mål, liksom relationer till leverantörer och medborgare samt andra intressenter.

Framgångsfaktorer för strategiskt inköpsarbete

Det finns faktorer som berör organisationens struktur och kultur som kan vara bra att ha kännedom om för möjligheten att lyckas väl med sitt strategiska inköpsarbete.

Läs mer om framgångsfaktorer för strategiskt inköpsarbete

Senast uppdaterad:

Relaterad information