Hankintaviranomainen

Hankintaviranomainen on julkisten hankintojen tietokeskus.

Se on moderni viranomainen, joka tarjoaa tukea julkisiin liiketoimiin osallistuville kehittämällä ja välittämällä julkisia hankintoja koskevia tietoja, työvälineitä ja menetelmiä. Kehitämme edellytyksiä hyville julkisille liiketoimille, joissa keskipisteenä ovat kestävät, innovatiiviset ja tehokkaat hankinnat.

Julkiset hankinnat

Julkinen hankinta merkitsee sitä, että hankinnan suorittava viranomainen joko ostaa, vuokraa tai hankkii muulla tavalla tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita. Hankintoja suorittavia viranomaisia ovat esimerkiksi valtion, kuntien ja maakäräjien viranomaiset sekä kunnalliset tai valtiolliset yritykset tai niiden hallitukset.
Julkiset hankinnat kattavat Ruotsissa vuosittain 625 miljardia kruunua. Tämä vastaa viidesosaa BKT:stä. Oikein suoritettuna hankinnat voivat tuottaa suuria voittoja yhteiskunnalle. Ne ovat tehokas yhteiskuntatalouteen vaikuttava työväline. Valtio, maakäräjät ja kunnat ostavat kaikkea aina konttorimateriaalista, urheiluareenoista ja konsulttipalveluista sairaanhoitoon ja hoivaan asti.

Hankintatuki

Hankintaviranomaisen tehtävänä on tukea esimerkiksi sisäänostajia ja muita julkisen toiminnan hankintatehtävissä työskenteleviä vähentämällä epävarmuustekijöitä eri asiakysymyksissä sekä osoittamalla säännöstöjen luomat mahdollisuudet.

Hyvän liiketoimen aikaansaamiseksi vaaditaan, että viranomainen ohjaa strategisesti ostoprosessia kaikilla alueilla tarveanalyysista ja tavoitteenasettelusta seurantaan. Ostoprosessin kulun paremmin ymmärtämiseksi olemme laatineet askel askeleelta -kuvauksia, jotka auttavat sinua valmistelemaan ja suorittamaan hankinnan sekä tekemään sitä koskevan seurannan.

Tärkeä osa hankintatukityötä on kestävien hankintojen kehittäminen. Kestävät hankinnat saattavat parantaa ympäristöä ja sosiaalisia ehtoja. Tämän lisäksi työskentelemme innovaatioita suosivien hankintojen edistämiseksi sekä toimimme hankintoihin osallistuvien toimijoiden, esimerkiksi pk-yritysten, määrän lisäämiseksi.

Haluamme myös myötävaikuttaa hankintojen strategisen merkityksen vahvistamiseksi julkisella sektorilla. Edellytykset ovat suotuisat hyvien liiketoimien ja samalla kestävän kehityksen luomiselle sekä hyvän kilpailutilanteen aikaansaamiseksi markkinoille.
Ota yhteys meihin, jos sinulla on kysyttävää julkisista hankinnoista: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/kontakta-oss/

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information