Organi baši Publikane (javno) leiba (nabavke)

O Organi baši publikane (javno) nabavke (leiba) si centari kote so del ape ekspertiza baši publikane (javna) leiba (nabavke).

Odova si moderno organi kova dela piko odolenge kola lena than ko bukja (biznisja) taro publikano (javno) sektori odolea so hazrikerela pe deibe ekspertiza, alatja em metodia baši javna nabavke (pulik leiba). Amen keraja lačhe-šukar biznisja ko javno (publikane) sektori kote so o fokusi si ko ikeribaskoro, inovativno em efektivno leiba (nabavke).

Javno nabavke (Publikane Leiba)

Javno nabavka (publikano leibe) si kiniba taro organia bašo leiba (nabavke), bukjakere deibaja ja ko vaver čhani leibe mali (bukja), servisja (usluge) ja kontraktija (dogovorja) baši buti. Egzamploja(primerja) baši organia bašo nabavke (leiba) si o Gavernoskere (Vladakere) organia, regioneskere-konsilia em o komune (opštine) em o lokalna vlastia ja themakere (državna) kompanie ja administratorja.
O Publikane (Javno) leiba ki Švedia moldinela 625 SEK sakova berš. Akava si kobor jek pančto kotor taro BKP (Bruto kherutno produkti). Te si aplicirime ko čačutno čhani, I nabavka (o leibe) šaj te del buvle prihodja (lovengere leiba) e publikoske. Odova si bare takatea alati kova kerela plo efekti ko publikane finansie. I them (država), o regionalno konsilia em o komune kinena sa so valjani taro materialia ofisoske, bašo sporteskere arene em konsultaciakere servisja baši medicinakere em sastipaskere arakhibaskere bukja o public nabavke (leiba) kerena len ko akava čhani (način).

Piko (podrška) bašo nabavke (leiba)

I buti taro organia baši publikane leiba si te den piko, sar primer/egzamplo, odolenge kola mangena te kinen em odolenge kola kerena I nabavka ko publikano sektori odolea so tiknjarena o nesigurnost ko razna faktička bukja em sikavena kola si o šajdipa kerde aso buteder regulative.

O butikeribe šukar biznisja rodela taro organia bašo publikane nabavke te ovel olen zoralo strategikano haljovibe baši procesi taro leiba (nabavke), te učharel pe sa so valjani taro potrebengoro analiziribe em ko si target (resarin) em so ka ovel pal odova. Baši poadarutni informacia baš odova sar kerela buti o procesi taro nabavke, amen daja deskripcia (opis) te da tumen piko (pomoš), hapa pali hapa (čekor palo čekori), sar te spreminen (hazrikeren) em te dikhljaren o leiba (nabavke).

Importantno (važno) kotor taro piko (podrška) bašo leiba si te ovel majzoralo o leiba ko avutnipe. O majzoralo leiba (nabavka) ko avutnipe šaj te kerel te ovel majšukar o maškar em te oven majšukar o socialna kondicie (uslovja). Džipherdo, amen keraja buti te promovirina I inovacia- amalikane leiba (nabavke) em keraja akcie te ovel so majbut džene kola kinena, sar egzamplo, potikne em maškarune kompanie, te len than ko leiba (nabavke).

Amen jekajek mangaja te kera buti te ovel majzoralo o strategikano džanlipe taro nabavke (leiba) baši publikane firme. Isi lačhe kondicie (uslovja) baši kreiribe zvučna biznisja em ko jekajek vakti te del pep o deibe baši majzoralo leiba ko avutnipe em te arakhel pe zorali konkurencia ko kurko.

Te si tumen nesave rodipa-pučimata baši publikane leiba, šaj te kontaktirinen amen ko: Kontakta oss

Senast uppdaterad:

Relaterad information