Start

Vi vill ha din feedback!

Vi lanserade statistiktjänsten, vår nya plattform för att publicera statistik om offentlig upphandling, i mars 2022 och kommer kontinuerligt fylla på med statistik och förbättra tjänstens funktionalitet. Vi vill gärna få feedback från dig om hur du tycker tjänsten fungerar utifrån din behov.

Användarenkät statistiktjänsten

Välj det svar som bäst överensstämmer med din upplevelse av att använda statistiktjänsten. Ingen fråga är obligatorisk, du kan välja att svara på de som känns relevanta för dig.

Kunde du hitta intressant och relevant statistik utifrån din behov?
Var det lätt att hitta och navigera till rätt ställe i tjänsten?
Var tjänstens funktioner lätta att använda?
Om du har använt statistikdatabasen, var det lätt att göra val som ledde fram till den statistik du ville få fram?

Var med och testa

I vårt utvecklingsarbete av statistiktjänsten användartestar vi den kontinuerligt. Är du intresserad av att vara med och testa? Lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi ut förfrågan om att delta när det är aktuellt.

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig kommer dina angivna personuppgifter registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Personuppgifterna som lämnas i samband med anmälan sparas bara så länge som det krävs för administrationen. Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att uppfylla myndighetens informationsuppdrag. Uppgifterna kan fås ut eller tas bort på begäran.

Om Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter