Startsida

Den allmänna grupp­undantags­förordningen (GBER)

Stöd för vissa ändamål kan lämnas enligt villkoren i den allmänna grupp­undantags­förordningen utan att kommissionen först måste godkänna stödet.

Huvudregeln är att statsstöd endast får lämnas efter godkännande av Europeiska kommissionen (kommissionen). Ändå får vissa stöd lämnas utan något sådan godkännande. Kravet är att stöden har utformats enligt villkor som finns i särskilda undantagsregler. Den allmänna gruppundantagsförordningen är ett sådant regelverk. Förordningen förkortas ofta GBER, som är en förkortning av förordningens engelska namn ”general block exemption regulation”.

Den allmänna gruppundantagsförordningen innehåller regler om vilka villkor som gäller för stöd till regional utveckling, forskning, utveckling och innovation, miljöskydd, flygplatser, hamnar, lokal infrastruktur och idrottsinfrastruktur med mera.

Kommuners och regioners möjligheter att lämna stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen styrs även av andra regler än statsstödsreglerna. Det som främst begränsar dessa möjligheter är kommunallagens förbud mot stöd till enskild näringsverksamhet.

När den allmänna gruppundantagsförordningen får tillämpas krävs det att stödet utformas enligt villkoren i förordningen. För varje stödkategori som förekommer i förordningen finns det regler som anger när stödet får ges, hur det ska utformas och hur mycket stöd som får lämnas i det enskilda fallet. Av förordningen framgår det även vilka administrativa åtgärder som är nödvändiga för att stöd ska få ges. Villkoren i förordningen ska också följas upp det finns även vissa krav på dokumentationen. En kommun eller region som vill tillämpa GBER måste kontakta regeringen via Näringsdepartementet, enhet för Marknad och konkurrens.

Hur kan en kommun eller en region tillämpa den allmänna gruppundantagsförordningen 

Villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen. 

Relaterade länkar