Start

Exempel på statsstöd

Alla typer av åtgärder som uppfyller alla kriterier i statsstödsbegreppet är statsstöd. Åtgärdens form avgör inte om det är fråga om statsstöd.

Exempel på åtgärder som kan vara statsstöd
Uppenbara Mindre uppenbara
Bidrag till företag för investeringar, forskning och utveckling eller utbildning Kapitaltillskott till offentligt ägda företag på icke-marknadsmässiga villkor
Lån och garantier till förmånliga villkor som är mer än motsvarande lån och garantier från privata långivare Rådgivningstjänst som finansieras av det offentliga
  Företagsparker och inkubatorer
  Investeringshjälp för miljöinvesteringar
  Nedsättning av avgifter och skatter
  Försäljning av mark och byggnader till pris under marknadsvärdet
  Försäljning av mark och byggnader till pris under marknadsvärdet
  Finansiering av infrastruktur som drivs kommersiellt eller som riktas till viss slutanvändare
  Garanterade beställningar från offentligt ägda företag