Startsida

Statsstöds­ärenden som berör kommuner och regioner

Denna lista över ärenden ger exempel på Europeiska kommissionens hantering av svenska statsstöds­ärenden där det finns en koppling till kommuner och regioner under perioden 2000–2021. Tabellen kommer att uppdateras fortlöpande.

Tabellerna har sammanställts utifrån information från
Europeiska kommissionens (kommissionens) webbplats uppdelat på kategorier
(Snabblänkar till kategorierna finns under rubriken Innehåll på denna sida).
Vill du ha ytterligare fördjupad information kring enskilda statsstödsärenden, rekommenderar vi att du följer länkarna vidare till kommissionens ärenden via ärendenumret.

”GBER” står för den allmänna gruppundantagsförordningen, kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Efter tabellerna följer en lista med ett antal svenska stödordningar som reglerar regionala företagsstöd i regioner/landsting samt i viss mån länsstyrelser.

Infrastruktur

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori infrastruktur
KOM:s ärende­-
nummer
Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.33618 2013-05-02 – Beviljande myndighet:
Uppsala kommun
EU-rättslig grund: 
Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande. Uppsala arena (State aid SA.33618)
SA.46749 2017-01-15 – Beviljande myndighet:
Tillväxtverket (EU:s strukturfonder)
EU-rättslig grund: 
Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande. I övrigt ej stöd enligt artikel 107.1. 
Aid for investment in the Haraholmen Logistic centre in the port of Piteå (State aid SA.46749)

Bredband (artikel 52)

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori bredband
KOM:s ärende­-
nummer
Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.57276 2021-01-01 – 2023-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen;

Förlängning av SA. 49009.

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se VGR:s information om stöd till bredbandsutbyggnad
SA.32037 - 2014-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen Förlängning se SA.40191 
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad
SA.40191 2015-01-01 – 2018-12-31 Beviljande myndighet: 
Västra Götalandsregionen 
Förlängning av SA.32037
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad
SA.49009 2017-08-01 – 2020-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen Ändring (förlängning) av SA.40191. 
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad

Samproduktion av film

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori samproduktion av film
KOM:s ärende­-
nummer
Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.48176 2017-01-05 –2020-12-31 Beviljande myndighet: 
Film i väst 
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Film i Västs regelverk för samproduktion

Flygplatser, flyglinjer

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori flygplatser, flyglinjer
KOM:s ärende­-
nummer
Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
N791/2006 2017-07-10 – 2020-07-10 (36 månader) Beviljande myndighet:
Nya Norrköping
EU-rättslig grund:
Åtgärden befanns ej utgöra stöd. Business Case Norrköping (Statligt stöd N791/2006)
Nationell rättslig grund:
Civilrättsliga avtal.
SA.18857 2001-01-01 Beviljande myndighet:
Västerås kommun
EU-rättslig grund:
Åtgärden befanns ej utgöra stöd. 
Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd (SA.18857) 
Nationell rättslig grund:
Civilrättsliga avtal.
SA.52686 2018-04-16 – Beviljande myndighet:
Västerås kommun
EU-rättslig grund: 
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och tjänst av allmänt intresse.
Nationell rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Se Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och allmänt intresse för Nya Västerås Flygplats AB
SA.38757 2014-01-01 – 2023-12-31 Beviljande myndighet:
Skellefteå Stadshus AB
EU-rättslig grund:
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). 
Sverige Skellefteå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.38757)
SA.38892 2014-01-01 – 2023-12-31 Beviljande myndighet:
Timrå och Sundsvalls kommuner
EU-rättslig grund:
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. (SGEI) 
Sverige Sundsvall Timrå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.38892)
SA.43964 2016-01-01 – 2025-12-31 Beviljande myndighet:
Kalmar kommun
EU-rättslig grund:
Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI).
Kalmar Öland Airport – Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.43964)
SA.45863 2016-10-31 – Beviljande myndighet:
Trafikverket (EU:s strukturfonder)
EU-rättslig grund: 
Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande. 
Sweden Scandinavian Mountains Airport (State Aid SA.45863)
SA.50403 2018-01-24 – Beviljande myndighet:
Trollhättans stad
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Trollhättans stad (KS beslut 2018-01-24; KS § 24 Dnr 2017/00655 45)
SA.52003 2018-09-05 – Beviljande myndighet:
Trollhättans stad
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Trollhättans stad (KS beslut 2018-09-05; KS § 164 Dnr 2018/00472 045)
SA.51134 2018-05-07 – Beviljande myndighet:
Storumans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Storumans kommuns delegationsbeslut om Hemavans flygplats (KS 2018:435)
SA.51484 2017-05-29 – Beviljande myndighet:
Vilhelmina kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Vilhelmina kommunstyrelses protokoll 180529
SA.52605 2018-11-20 – Beviljande myndighet:
Vilhelmina kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Vilhelmina kommun (KS protokoll 2018-11-20; § 236):
SA.51499 2018-06-18 – Beviljande myndighet: 
Kramfors kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Kramfors kommun (Delegationsbeslut KS 2018-09-11; § 111, s. 31)
SA.51618 2018-06-18 – Beviljande myndighet:
Arvidsjaurs kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Arvidsjaurs kommuns protokoll 2018-06-18)
SA.52540 2018-11-13 – Beviljande myndighet:
Örebro kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund:
Se Örebro kommunstyrelses protokoll (2018-11-13)
SA.52703 2018-11-21 – Beviljande myndighet:
Kristianstads kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER. 
Nationell rättslig grund:
Se Kristianstads kommun (KS 2018/1134, ärende nr 10)
SA.52800 2018-12-04 – Beviljande myndighet:
Halmstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.  
Nationell rättslig grund:
Rätt till koncernbidrag enligt Inkomstskattelagen 35 kap. Ägardirektivet för Halmstads Flygplats AB påvisar rätten till att mottaga koncernbidrag från moderbolaget Halmstads Rådhus AB. Ägardirektivet är antaget i Halmstads Kommunfullmäktige 2016-06-14.

Halmstads kommun (KS 2018-12-04; Ärende § 327)
SA.52801 2018-12-04 – Beviljande myndighet:
Örnsköldsviks kommun 
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.  
Nationell rättslig grund:
Se Örnsköldsviks kommun (KS 2018-12-04; Ärende § 215)
SA.52829 2018-12-20 – Beviljande myndighet:
Borlänge kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER. 
Nationell rättslig grund:
Borlänge kommunstyrelses protokoll (2018-12-20)

Falu kommunstyrelses handlingar och protokoll (2018-12-04)

Mora kommunstyrelses protokoll (2018-11-27)

Landstinget Dalarnas protokoll (2018-11-26)
SA.52861 2019-01-07 – Beviljande myndighet:
Karlstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER.  
Nationell rättslig grund:
Se Karlstads kommun (Dnr KS-2018-586; Protokoll 2018-12-14; § 9)
SA.52935 2018-12-10 – Beviljande myndighet:
Torsby kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER. 
Nationell rättslig grund:
Se Torsby kommun (Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-10, § 176)
SA.52979 2018-12-20 – Beviljande myndighet:
Jönköpings kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER. 
Nationell rättslig grund:
Se Jönköpings kommunfullmäktiges protokoll (2018-12-20)

Stöd för regionala flygplatser (artikel 56a)

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori regionala flygplatser (artikel 56a)
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.56909 2020-03-18 – Beviljande myndighet:
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2020-03-18 KS § 80
SA.59813 2020-11-11 – Beviljande myndighet:
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2020-11-11 KS § 278.
SA.61629 2020-11-11 – Beviljande myndighet: 

Trollhättans kommun

EU-rättslig grund: 

Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Trollhättans stad 2020-11-11 KS § 279.
SA.54082 Fr.o.m. 2019-03-20 Beviljande myndighet:
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Trollhättans kommunstyrelses protokoll 2019-03-20 § 128
SA.54131 Fr.o.m. 2019-01-23 Beviljande myndighet: 
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Trollhättans kommunstyrelses protokoll 2019-01-23 KS § 59
SA.56161 Fr.o.m. 2019-10-02 Beviljande myndighet: 
Trollhättans kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Trollhättans stads kommunstyrelse 2019-10-02 KS § 281
SA.57276 2020-04-07 – Beviljande myndighet:
Örnsköldsviks kommun

 

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Örnsköldsviks kommun 2020-04-07, § 71 Driftstöd till icke statliga flygplatser. (Kst/2020:174)
SA.54795 Fr.o.m. 2019-06-04 Beviljande myndighet: 
Örnsköldsviks kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Örnsköldsviks kommunstyrelses protokoll 2019-06-04, § 138  (Kst/2019:128)
SA.57856 2020-06-22 – Beviljande myndighet:
Storumans kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Storumans kommun 2020-06-22, § 107.
SA.55932 Fr.o.m. 2019-05-28 Beviljande myndighet: 
Storumans kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Storumans kommunstyrelse KS 2019-05-28 § 78
SA.57912 2020-04-29 – Beviljande myndighet:
Borlänge kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsens  arbetsutskott i Borlänge kommun 2020-04-29, § 65
SA.54913 Fr.o.m. 2018-12-20 Beviljande myndighet:
Borlänge kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Borlänge kommunstyrelses protokoll 2018-12-20, § 248
SA.58905 2020-09-29 – Beviljande myndighet:
Lycksele kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Lycksele kommun 2020-09-29, § 117
SA.60192 2020-11-24 – Beviljande myndighet:
Lycksele kommun

 

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Gällivare kommun 2020-11-30, Dnr KS/2020:604, § 333.
SA.55288 Fr.o.m. 2018-11-27 Beviljande myndighet: 
Lycksele kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Lyckseles kommunstyrelses protokoll Dnr 2018-000276 § 143
SA.55343 Fr.o.m. 2019-09-10 Beviljande myndighet: 
Lycksele kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Lyckseles kommunstyrelses protokoll Dnr 2019-000305 § 126
SA.59606 2020-06-02 – Beviljande myndighet:
Halmstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Halmstads kommun 2020-06-02, § 179. KS 2020/00142
SA.61125 2020-12-15 – Beviljande myndighet:
Halmstads kommun

 

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund: 
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Halmstads kommun 2020-12-15,KS 2020/00142, § 356.
SA.55592 Fr.o.m. 2019-10-15 Beviljande myndighet: 
Halmstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Halmstads kommunstyrelse 2019-10-15 §7, KS 2019/00239 
Se Underlag till KS beslut
(Driftbidrag för Halmstads Flygplats AB år 2019)
SA.59971 2020-11-10 – Beviljande myndighet:
Arvidsjaurs kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Arvidsjaurs kommun 2020-11-10 § 183.
SA.54716 Fr.o.m. 2019-06-04 Beviljande myndighet: 
Arvidsjaurs kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Arvidsjaurs kommunstyrelses protokoll 2019-06-04, § 134
SA.60276 2021-01-01 – 2023-12-31

Beviljande myndighet:
Gällivare kommun

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Gällivare kommun 2020-11-30, Dnr KS/2020:604, § 333.

SA.54695 Fr.o.m. 2019-05-20

Beviljande myndighet: 
Gällivare kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Gällivares kommunstyrelses protokoll 2019-05-20, § 216, Dnr. KS/2019:440

SA.60394 2020-11-24 –

Beviljande myndighet:
Kramfors kommun

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER  
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Kramfors kommun 2020-11-24, § 169.

SA.60395 2020-12-08 –
Beviljande myndighet:
Sollefteå kommun

 

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsen i Sollefteå kommun 2020-12-08, § 217.
SA.61126 2020-12-16 – Beviljande myndighet:
Kristianstads kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut av Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun  2020-12-16, Änr KS 2020/1341, § 236.
SA.55783 Fr.o.m. 2019-10-23 Beviljande myndighet:
Kristianstads kommun 
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Kristianstads kommunstyrelse KS § 181, Änr KS 2019/950 4.11.4
SA.61143 2020-12-07 – Beviljande myndighet:
Torsby kommun

 

EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER

 

Nationell rättslig grund:
Se Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott i Torsby kommun 2020-12-07, dnr KST 2020/739, § 195.
SA.56158 Fr.o.m. 2019-12-09 Beviljande myndighet: 
Torsby kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Torsbys kommunstyrelses AU 2019-12-09, Dnr KST 2019/877, § 185
SA.61385 2020-12-10 – Beviljande myndighet:
Jönköpings kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER. 

 

Nationell rättslig grund:

Se Beslut av Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2020-12-10, § 252.
SA.56162 Fr.o.m. 2019-12-19 Beviljande myndighet: 
Jönköpings kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER 
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Jönköpings kommunfullmäktige Kf 2019-12-19 § 269
SA.52830 Fr.o.m. 2018-05-07 Beviljande myndighet:
Skövde Stadshus AB (Skövde kommun)
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Protokollen avseende kommunala bolag läggs inte ut på webbsida men kan översändas vid begäran.
SA.54708 Fr.o.m. 2019-02-21 Beviljande myndighet: 
Skövde kommun (Skövde Stadshus AB)
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Beslut vid styrelsesammanträde i Skövde Stadshus AB 2019-02-21, § 8.
SA.54083 Fr.o.m. 2018-10-25 Beviljande myndighet:
Krokoms kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Krokoms kommunstyrelses protokoll 2018-10-25 § 190 och Krokoms kommunstyrelses protokoll 2019-03-13 § 32
SA.54084 Fr.o.m. 2018-12-04 Beviljande myndighet:
Jämtlands läns landsting
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se protokoll över beslut av Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen) 2019-12-04 och protokoll Region Jämtland Härjedalen 2019-02-26
SA.54085 Fr.o.m. 2019-02-28 Beviljande myndighet:
Åre kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Åres kommunstyrelses protokoll 2018-12-04, § 166; och Åres kommunstyrelses protokoll 2019-02-28, § 30
SA.54086 Fr.o.m. 2018-12-04 Beviljande myndighet:
Östersunds kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Östersund kommunstyrelses protokoll 2018-12-04, § 351; och 2019-03-12, § 7 (Länkar saknas pga. tillfälliga tekniska skäl.)
SA.54608 Fr.o.m. 2019-05-14 Beviljande myndighet: 
Örebro kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Örebros kommunstyrelses protokoll 2019-05-14, § 95-2019
SA.54696 Fr.o.m. 2019-05-27 Beviljande myndighet: 
Pajala kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Pajalas kommunstyrelses protokoll 2019-05-27, § 68
SA.54812 Fr.o.m. 2019-06-05 Beviljande myndighet: 
Linköpings kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Linköping kommunstyrelses protokoll 2019-06-11, § 234 (Linköping Stadshus AB beslut 2019-06-05)
SA.54914 Fr.o.m. 2019-04-16 Beviljande myndighet: 
Västerås kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Västerås beslut 2019-05-20
Underlag till Västerås  beslut
SA.55700 Fr.o.m. 2019-10-21 Beviljande myndighet:
Vilhelmina kommun
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Vilhelminas kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-21, § 101
SA.56050 Fr.o.m. 2019-12-03 Beviljande myndighet: 
Örebro kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Örebros kommunstyrelse 2019-12-03 KS §209-2019
SA.56067 Fr.o.m. 2019-12-10 Beviljande myndighet: 
Karlstads kommun
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut i Karlstads kommunstyrelse KS 2019-12-10 § 17

Klagomålsärende

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori klagomålsärenden
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
C35/2006 KOM:s beslut 2013-04-16. T-244/08 (2011-12-13) Beviljande myndighet:
Åre kommun
EU-rättslig grund: 
Åtgärden utgör inte stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF. 
Konsum Jämtland ekonomisk förening (SA.20112 (C 35/2006)
N486/2002 Beslut 2003-01-21 Beviljande myndighet:
Gotlands kommun
EU-rättslig grund: 
Åtgärden utgör inte statligt stöd enligt artikel [87.1] i EG-fördraget.
Sverige Konferenscentrum i Visby (Statligt stöd N 486/2002)
SA.28809 Fr.o.m. 2008-02-13 T-253/12 (2015-10-28) Beviljande myndighet:
Fastighets AB Vänersborg / Vänersborgs kommun
EU-rättslig grund:
Åtgärden utgör statligt stöd som är olagligt och oförenligt med den inre marknaden på grundval av artikel 107.1 i EUF-fördraget.
Hammar Nordic Plugg AB (SA.28809)
- T-152/06upphävd genom C-322/09. Återkallat och avskrivet, 2011-09-07

Beviljande myndighet:
Stockholms stad / påstått olagligt statligt stöd

 

Stöd till innovationskluster (artikel 27)

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori innovationskluster (artikel 27)
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.56051 Fr.o.m. 2019-12-19 Beviljande myndighet: 
Västra Götalandsregionen
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Se Beslut från Regionutvecklingsnämnden 2019-12-19 Beslutsärende 298.

Produktion av film; video och TV-program

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori produktion av film; video och TV-program
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.53944 2019-03-07 – 2020-12-31 Beviljande myndighet:
Film i Väst
EU-rättslig grund:
Undantag enligt GBER. 
Nationell rättslig grund: Västra Götalandsregionens produktionsrabatt (VGPR)

Audiovisuella verk (artikel 54); Produktionsrabatt

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori audiovisuella verk (artikel 54)
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.53944 2019-03-07 – 2020-12-31 Beviljande myndighet:
Västra Götalands läns landsting
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Regelverk för västra götalandsregionens produktionsrabatter

Hamninfrastruktur (Kvarken Port, Umeå)

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - region hamninfrastruktur
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.43724 Ad hoc1 Beviljande myndighet: 
Tillväxtverket (ERUF2-medel om 37 miljoner SEK) och Umeå kommun (direkt bidrag om 25,5 miljoner SEK)
EU-rättslig grund: 
Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande. 
EU-kommissionens skrivelse 2016-08-01
Nationell rättslig grund:
Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

Industriell forskning (artikel 25(2)(b))

Svenska statsstöds­ärenden med koppling till kommuner och regioner - kategori industriell forskning (artikel 25 (2)(b))
KOM:s ärende­nummer Tids­period Beviljande myndighet
och rättslig grund
SA.44035 Fr.o.m. 2015-12-10 Beviljande myndighet: 
Göteborgs Stad genom Göteborgs Stads Parkerings AB
EU-rättslig grund: 
Undantag enligt GBER
Nationell rättslig grund:
Kommunallagen 1991:900 
(information om projektet).
 1. Ett ad hoc-stöd är ett stöd som avser en enskild investering.
  Läs mer på sidan Rättsliga förutsättningar för ett statsstödsgodkännande under rubriken Kommissionens statsstödsprövning/Individuellt stöd och stödordningar.
 2. ERUF: Europeiska regionala utvecklingsfonden
   EU-parlamentets faktablad om ERUF.

Stödordningar som reglerar regionala företagsstöd i regioner/landsting samt i viss mån länsstyrelser:

 1. Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
 2. Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (Förordningen har gällt både för länsstyrelserna och Regionförbunden, och kommer fortsättningsvis gälla både länsstyrelserna och landstingen/regionerna. Vissa ärenden som initierats vid en länsstyrelse kommer fortsättningsvis handläggas vid landsting/region. Länsstyrelserna kommer även fortsättningsvis att hantera viss projektverksamhet. Detaljerad information finns hos varje berört län.)
 3. Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (Genom förordningen upphävs förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Av förordningen framgår att stödgivning enligt förordningen numera helt gått över till den statliga myndigheten Vinnova. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) 
 4. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) 
 5. Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar (Genom förordningen upphävs förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, som i sin tur ersatte förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag. Den senast upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt den förordningen.)

Du som vill ha information om alla regionala företagsstöd som de enskilda regionerna tillämpar, hittar det på Tillväxtverkets webbplats