Statsstöds­ärenden som berör kommuner och regioner

Denna lista över ärenden ger exempel på Europeiska kommissionens hantering av svenska statsstöds­ärenden där det finns en koppling till kommuner och regioner under perioden 2000–2019. Tabellen kommer att uppdateras fortlöpande.

Tabellen har sammanställts utifrån information från Europeiska kommissionens (kommissionens) webbplats. Vill du ha ytterligare fördjupad information kring enskilda statsstödsärenden, rekommenderar vi att du följer länkarna vidare till kommissionens ärenden via ärendenumret.

”GBER” står för den allmänna gruppundantagsförordningen, kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Efter tabellen följer en lista med ett antal svenska stödordningar som reglerar regionala företagsstöd i regioner/landsting samt i viss mån länsstyrelser.

 

KOM:s ärendenr

Kategori

Tids-period

Beviljande myndighet
och rättslig grund

SA. 48176

Samproduktion av film

2017-01-05 – 2020-12-31

Beviljande myndighet:

Film i Väst

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund: Se Film i Västs regelverk för samproduktion

SA.53944

Produktion av film; video och TV-program

2019-03-07 – 2020-12-31

Beviljande myndighet: Film i Väst
EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Västra Götalandsregionens produktionsrabatt (VGPR)

SA.32037

Bredband

- 2014-12-31

Beviljande myndighet:
Västra Götalandsregionen

Förlängning se SA.40191

EU-rättslig grund:: Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund: Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad

SA.40191

Bredband

2015-01-01 – 2018-12-31

Beviljande myndighet:

Västra Götalandsregionen

Förlängning av SA.32037

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad

SA.49009

Bredband

2017-08-01 – 2020-12-31

Beviljande myndighet:

Västra Götalandsregionen

Ändring (förlängning) av SA.40191.

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Västra Götalandsregionens information om stöd till bredbandsutbyggnad

N791/2006

Flygplatser, flyglinjer

2017-07-10 – 2020-07-10
(36 månader)

Beviljande myndighet:

Nya Norrköping

EU-rättslig grund: Åtgärden befanns ej utgöra stöd. Business Case Norrköping (Statligt stöd N791/2006)

Nationell rättslig grund: Civilrättsliga avtal.

SA.18857

Flygplatser, flyglinjer

2001-01-01

Beviljande myndighet:

Västerås kommun

EU-rättslig grund: Åtgärden befanns ej utgöra stöd.

Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd (SA.18857) 

Nationell rättslig grund: Civilrättsliga avtal.

SA.38757

Flygplatser, flyglinjer

2014-01-01 – 2023-12-31

Beviljande myndighet:

Skellefteå Stadshus AB

EU-rättslig grund: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). 
Sverige Skellefteå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.38757)

SA.38892

Flygplatser, flyglinjer

2014-01-01 – 2023-12-31

Beviljande myndighet:

Timrå och Sundsvalls kommuner

EU-rättslig grund: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. (SGEI)

Sverige Sundsvall Timrå flygplats – Förordnande om tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.38892)

SA.43964

Flygplatser, flyglinjer

2016-01-01 – 2025-12-31

Beviljande myndighet:

Kalmar kommun

EU-rättslig grund: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI).

Kalmar Öland Airport – Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (Statligt stöd SA.43964)

SA.45863

Flygplatser, flyglinjer

2016-10-31 –

 

Beviljande myndighet:

Trafikverket (EU:s strukturfonder)

EU-rättslig grund: Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande.

Sweden Scandinavian Mountains Airport (State Aid SA.45863)

SA.50403

Flygplatser, flyglinjer

2018-01-24 –

 

Beviljande myndighet:

Trollhättans stad

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Trollhättans stad (KS beslut 2018-01-24; KS § 24 Dnr 2017/00655 45)

 

SA.51134

Flygplatser, flyglinjer

2018-05-07 –

 

Beviljande myndighet:

Storumans kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Storumans kommuns delegationsbeslut om Hemavans flygplats (KS 2018:435)

SA.51484

Flygplatser, flyglinjer

2017-05-29 –

 

Beviljande myndighet:

Vilhelmina kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Vilhelmina kommunstyrelses protokoll 180529

SA.51499

Flygplatser, flyglinjer

2018-06-18 –

 

Beviljande myndighet:

Kramfors kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Kramfors kommun (Delegationsbeslut KS 2018-09-11; § 111, s. 31)

SA.51618

Flygplatser, flyglinjer

2018-06-18 –

 

Beviljande myndighet:

Arvidsjaurs kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Arvidsjaurs kommuns protokoll 2018-06-18) 

SA.52003

Flygplatser, flyglinjer

2018-09-05 –

 

Beviljande myndighet:

Trollhättans stad

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Trollhättans stad (KS beslut 2018-09-05; KS § 164 Dnr 2018/00472 045)

SA.52540

Flygplatser, flyglinjer

2018-11-13 –

Beviljande myndighet:

Örebro kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Örebro kommunstyrelses protokoll (2018-11-13)

SA.52605

Flygplatser, flyglinjer

2018-11-20 –

Beviljande myndighet:

Vilhelmina kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Vilhelmina kommun (KS protokoll 2018-11-20; § 236):

 

SA.52686

Flygplatser, flyglinjer

2018-04-16 –

Beviljande myndighet:

Västerås stad

EU-rättslig grund: Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och tjänst av allmänt intresse.

Nationell rättslig grund: Undantag enligt GBER.
Se Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och allmänt intresse för Nya Västerås Flygplats AB 

SA.52703

Flygplatser, flyglinjer

2018-11-21 –

Beviljande myndighet:

Kristianstads kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund: Se Kristianstads kommun (KS 2018/1134, ärende nr 10)

SA.52800

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-04 –

Beviljande myndighet:

Halmstads kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Rätt till koncernbidrag enligt Inkomstskattelagen 35 kap. Ägardirektivet för Halmstads Flygplats AB påvisar rätten till att mottaga koncernbidrag från moderbolaget Halmstads Rådhus AB. Ägardirektivet är antaget i Halmstads Kommunfullmäktige 2016-06-14.

Halmstads kommun (KS 2018-12-04; Ärende § 327)

SA.52801

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-04 –

Beviljande myndighet:

Örnsköldsviks kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.
Nationell rättslig grund: Se Örnsköldsviks kommun (KS 2018-12-04; Ärende § 215)

SA.52829

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-20 –

Beviljande myndighet:

Borlänge kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: 

Borlänge kommunstyrelses protokoll (2018-12-20)

Falu kommunstyrelses handlingar och protokoll (2018-12-04)

Mora kommunstyrelses protokoll (2018-11-27)

Landstinget Dalarnas protokoll (2018-11-26)

SA.52861

Flygplatser, flyglinjer

2019-01-07 –

Beviljande myndighet:

Karlstads kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Karlstads kommun (Dnr KS-2018-586; Protokoll 2018-12-14; § 9)

SA.52935

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-10 –

Beviljande myndighet:

Torsby kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se Torsby kommun (Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-10, § 176)

SA.52979

Flygplatser, flyglinjer

2018-12-20 –

 

Beviljande myndighet:

Jönköpings kommun

EU-rättslig grund: Undantag enligt GBER.

Nationell rättslig grund: Se

Jönköpings kommunfullmäktiges protokoll (2018-12-20)

SA.33618

Infrastruktur

2013-05-02 –

 

Beviljande myndighet:

Uppsala kommun

EU-rättslig grund: Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande.

Uppsala arena (State aid SA.33618)

SA.46749

Infrastruktur

2017-01-15 –

 

Beviljande myndighet:

Tillväxtverket (EU:s strukturfonder)

EU-rättslig grund:

Åtgärd förenlig med den inre marknaden enligt artikel 107.3 c i FEUF efter ett artikel 108.2-förfarande.

I övrigt ej stöd enligt artikel 107.1.

Aid for investment in the Haraholmen Logistic centre in the port of Piteå (State aid SA. 46749)

C35/2006

Klagomålsärende

KOM:s beslut 2013-04-16.

T-244/08

(2011-12-13)

Beviljande myndighet:

Åre kommun

EU-rättslig grund: Åtgärden utgör inte stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF.

 Konsum Jämtland ekonomisk förening (SA.20112 (C 35/2006)

N486/2002

Klagomålsärende

Beslut

2003-01-21

Beviljande myndighet:

Gotlands kommun

EU-rättslig grund: Åtgärden utgör inte statligt stöd enligt artikel [87.1] i EG-fördraget.

Sverige Konferenscentrum i Visby (Statligt stöd N 486/2002)

SA.28809

Klagomålsärende

Fr.o.m.

2008-02-13

T-253/12
(2015-10-28)

Beviljande myndighet:

Fastighets AB Vänersborg / Vänersborgs kommun

Rättslig grund: Åtgärden utgör statligt stöd som är olagligt och oförenligt med den inre marknaden på grundval av artikel 107.1 i EUF-fördraget.

Hammar Nordic Plugg AB (SA.28809)

 

Klagomålsärende

T-152/06, upphävd genom C-322/09.

Återkallat och avskrivet, 2011-09-07

Beviljande myndighet:

Stockholms stad / påstått olagligt statligt stöd

Stödordningar som reglerar regionala företagsstöd i regioner/landsting samt i viss mån länsstyrelser:

  1. Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service
  2. Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (Förordningen har gällt både för länsstyrelserna och Regionförbunden, och kommer fortsättningsvis gälla både länsstyrelserna och landstingen/regionerna. Vissa ärenden som initierats vid en länsstyrelse kommer fortsättningsvis handläggas vid landsting/region. Länsstyrelserna kommer även fortsättningsvis att hantera viss projektverksamhet. Detaljerad information finns hos varje berört län.)
  3. Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (Genom förordningen upphävs förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Av förordningen framgår att stödgivning enligt förordningen numera helt gått över till den statliga myndigheten Vinnova. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) 
  4. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) 
  5. Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar (Genom förordningen upphävs förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, som i sin tur ersatte förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag. Den senast upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt den förordningen.)

Du som vill ha information om alla regionala företagsstöd som de enskilda regionerna tillämpar, hittar det på Tillväxtverkets webbplats

Senast uppdaterad: