Vilka är fördelarna med tidig dialog?

Intern och extern dialog är viktiga verktyg både före en upphandling och under gällande avtal. Att lägga mer tid och resurser inför en upphandling är en framgångsfaktor för att nå ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten.

  • PengarKalender.jpg

Upphandla

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg.

För att nå den goda affären krävs att den upphandlande myndigheten tar ett strategiskt grepp om inköpsprocessen med allting ifrån behovsanalys och målsättning till uppföljning. Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer. Och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.

För mer information om hur inköpsprocessen fungerar har vi tagit fram steg-för-steg-beskrivningar som hjälper dig förbereda, genomföra och följa upp en upphandling enligt LOU eller LOV.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Direktupphandling_vagledning.jpg

Direktupphandling

Om du ska köpa in en vara eller tjänst som totalt inte överstiger den så kallade direktupphandlingsgränsen kan detta göras via en direktupphandling.

Man_kvinna_lasplatta2.jpg

Verktyg för hållbar upphandling

Vi erbjuder praktiska verktyg för organisationer som vill ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.

Ung_gammal.jpg

Om valfrihetssystem (LOV)

Om att konkurrensutsätta delar av verksamheten genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem.

Vilka är fördelarna med tidig dialog?

Intern och extern dialog är viktiga verktyg både före en upphandling och under gällande avtal. Att lägga mer tid och resurser inför en upphandling är en framgångsfaktor för att nå ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Fler artiklar i samma ämne