Processen för LOU

En effektiv inköpsprocess lägger en bra grund för att skapa goda affärer. Många olika delar i organisationen är inblandade i processen.

Processen är cyklisk i ett ständigt pågående arbete från att man planerar, genomför, utvärderar och agerar för att sedan planera och genomföra igen och så vidare. 

Här går vi igenom inköpsprocessen för LOU (lagen om offentlig upphandling) steg för steg och delar upp den i tre delar:

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Mobil_gron_ang.jpg

Våra publikationer

Välkommen att ta del av Upphandlingsmyndighetens informationsmaterial i form av broschyrer och vägledningar som du kan beställa eller ladda ner.