Processen för LOU

En effektiv upphandlingsprocess lägger en bra grund för att skapa goda offentliga affärer. När planering, kartläggning och analys av det aktuella behovet är genomfört är det dags för att utföra själva upphandlingen.

I vårt webbstöd går vi igenom steg för steg vad som ska ingå när du utför en upphandling. Detta webbstöd finns numera på vår betawebbplats dit vi länkar dig automatiskt.

Vi beskriver också arbetet med avtalsförvaltning för att du ska kunna skapa goda förutsättningar att nå de mål som du satt upp i den enskilda upphandlingen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mobil_gron_ang.jpg

Våra publikationer

Välkommen att ta del av Upphandlingsmyndighetens informationsmaterial i form av broschyrer och vägledningar som du kan beställa eller ladda ner.