Avtalsförvaltning

En upphandlande myndighet har mycket att vinna på att aktivt arbeta med avtalsförvaltning. Det ger goda förutsättningar för att nå de mål som satts upp i den genomförda upphandlingen.

Avtalsförvaltning innebär förutom avtalsuppföljning intern administration, som exempelvis att registrera avtalet i en avtalsdatabas, samt att hantera eventuella förlängningar och prisjusteringar.

Avtalsförvaltning innebär även att styra organisationens köp till leverantören som organisationen har avtal med. Den interna styrningen sker bland annat genom informationsinsatser om avtalet samt genom att förenkla beställningsvägar.

Avtalsförvaltning genom hela inköpsprocessen

Arbetet med avtalsförvaltning är cykliskt och hanteras genom hela inköpsprocessen. Den upphandlande myndigheten bör planera inför avtalsförvaltningen redan under förstudien, i strategifasen inför en upphandling. I förstudien finns ofta lärdomar att hämta från tidigare avtalsperiod, det vill säga tidigare avtalsförvaltning.    

En inköpscykel bestående av strategi, upphandling och avtalsförvaltning             

Därför är det viktigt med avtalsförvaltning

Avtalsförvaltningen syftar till att:

  • säkerställa att kvaliteten på utförda varor eller tjänster håller avtalad nivå
  • säkerställa att skattemedel används på bästa möjliga sätt
  • uppnå verksamhetsmål
  • uppnå en affärsmässig relation mellan upphandlande myndighet och leverantör
  • säkerställa en god konkurrens på lika villkor för leverantörer då kraven i genomförd upphandling följs upp.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar