Sammanfattning

För att sammanfatta processen för avtalsförvaltningen och dess olika faser kan följande bild användas för att visualisera genomfört och framtida arbete.

Sammanfattande om avtalsforvaltning

Lärdomar från genomförd avtalsförvaltning används för att på nytt anpassa avtalsförvaltningen inför kommande avtalsperiod och bidrar därmed till verksamhetsutveckling i den egna organisationen. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information