Anbudsprövningen

Kontrollera att leverantören uppfyller kraven på varan eller tjänsten som ska upphandlas. Alla krav i upphandlingsdokumenten ska uppfyllas. Även övriga krav och villkor, som exempelvis kommersiella villkor, måste accepteras eller uppfyllas av leverantören. Anbud som inte uppfyller kraven får inte antas.

Vilka uppgifter ska bedömas?

Bedöm bara de uppgifter som anbudsgivaren har lämnat i sitt anbud och vid eventuella kompletteringar, förtydliganden eller förhandlingar. Andra uppgifter får inte bedömas, exempelvis om du eller en kollega har upplysningar som gör en leverantörs erbjudande mer attraktivt än vad som framgår av anbudet.

Tilldelningskriterier

Kontraktet ska tilldelas den anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i upphandlingen.

Onormalt låga anbud

Ibland kan anbud som kommer in i upphandlingar vara så låga att den upphandlande myndigheten måste fråga leverantören om orsaken till det låga priset.

Läs mer om onormalt låga anbud

16 kap. LOU, Tilldelning av kontrakt (över tröskelvärdena)
16 kap. 7-8 §§ LOU, Onormalt låga anbud (över tröskelvärdena)
19 kap. 24-26 §§ LOU, Tilldelning av kontrakt (under tröskelvärdena)
19 kap. 27 § LOU, Onormalt låga anbud (under tröskelvärdena)

Senast uppdaterad:

Relaterad information