Utforma upphandlingsdokument

Upphandlingsdokument beskriver och fastställer innehållet i en upphandling. De innehåller all relevant information för att leverantörer ska kunna lämna ett anbud som matchar det som efterfrågas i den aktuella upphandlingen.

Genom upphandlingsdokumenten ska den upphandlande myndigheten säkerställa att upphandlingen:

  • tillgodoser verksamhetens behov
  • utnyttjar konkurrensen på marknaden
  • genomförs rättssäkert och effektivt.

Vi har delat upp upphandlingsdokumentet i olika avsnitt för att det ska bli lätt för dig att få en överblick på vad som ska och kan ingå.

Senast uppdaterad:

Relaterad information