Utforma upphandlingsdokument

Upphandlingsdokument är det underlag som den upphandlande myndigheten ger leverantörerna. Det ska innehålla samtliga handlingar för upphandlingen.

Genom upphandlingsdokumenten ska den upphandlande myndigheten säkerställa att upphandlingen:

  • tillgodoser verksamhetens behov
  • utnyttjar konkurrensen på marknaden
  • genomförs rättssäkert och effektivt.

Innehåll i ett upphandlingsdokument

Dela upp upphandlingsdokumentet i olika avsnitt så blir det lättare att överblicka. Följande avsnitt är vanliga:

  1. Allmän orientering om upphandlingen.
  2. Administrativa villkor för upphandlingens genomförande.
  3. Krav på leverantören.
  4. Krav på varan eller tjänsten som beskriver upphandlingsföremålet (kallas ibland teknisk specifikation eller kravspecifikation).
  5. Utvärderingsmodell (tilldelningsgrund med tilldelningskriterier för anbudsutvärdering)
  6. Kontraktsvillkor som ska gälla under avtalstiden.
  7. Kontraktsuppföljning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.

Plantagen.jpg

Miljö- och sociala hänsyn

Ställ hållbarhetskrav i din upphandling och bidra till en hållbar framtid.