Administrativa villkor

Följande kan ingå i upphandlingens formella delar:

  • Upphandlingsförfarandet.
  • Om förhandling kommer att genomföras.
  • Hur den upphandlande myndigheten behandlar frågor och svar om upphandlingsdokument.
  • Förutsättningar för anbudsinlämningen (anbudsformulär, på vilket språk, tillåtna sätt att lämna anbud, anbudsmärkning och adress, anbudets giltighetstid).
  • Tilldelningsbeslut.
  • Upphandlingssekretess.

Ange sista dag

Ange en sista dag när myndigheten presenterar svar på frågor, förtydliganden och kompletteringar i upphandlingsdokument. På så sätt får alla leverantörer ta del av eventuell kompletterande information samtidigt.

Ange hur frågor kan ställas

Ange hur leverantörerna kan ställa frågor om upphandlingsdokument. Ange gärna ett sista datum, så att alla leverantörer hinner ta del av svaren innan de lämnar in anbudet.

Ange att giltigheten förlängs vid överprövning

Ange att anbudens giltighet förlängs automatiskt vid en eventuell överprövning. På så sätt garanterar du att anbuden är giltiga under överprövningen. Som en tumregel kan en sådan förlängning gälla i fyra till sex månader, men bedömningen måste göras i varje enskilt fall.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Man_kvinna_lasplatta2.jpg

Verktyg för hållbar upphandling

Vi erbjuder praktiska verktyg för organisationer som vill ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.