Allmän orientering

I den inledande informationen i upphandlingsdokumentet ges läsaren en överblick över upphandlingen. Följande kan ingå:

  • Övergripande beskrivning av upphandlingen.
  • Referensnummer.
  • Uppgifter om den upphandlande myndigheten.
  • Beskrivning av varan eller tjänsten som upphandlas.
  • Volymer och optioner.
  • Eventuell möjlighet att lämna anbud på delar av upphandlingen.
  • De förutsättningar som gäller för upphandlingens genomförande.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.