Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Man kan välja att tilldela kontraktet utifrån det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet man vill värdera andra aspekter än pris, exempelvis produktivitet, kvalitet och miljöegenskaper. Slutresultatet kan bli mer kostnadseffektivt än när bara priset avgör valet av leverantör.

Definiera tilldelningskriterierna i upphandlingsdokumenten. Beskriv också vad som beaktas vid värderingen och grunden för bedömningen och poängsättningen.

Ange också betalningsvillkoren, eftersom de kan påverka prisbilden. Tydligt definierade prisvillkor gäller givetvis också när priset utgör ett av tilldelningskriterierna vid utvärdering av det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Exempel på tilldelningskriterier utöver pris är:

  • leveranstid eller tid för genomförande miljöegenskaper, t.ex. livscykelkostnader
  • driftkostnader
  • kostnadseffektivitet
  • kvalitet
  • estetiska, funktionella och tekniska egenskaper
  • service och tekniskt stöd

Vad gäller upphandlingar över tröskelvärden gäller vidare att när grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet så ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. Om kriterierna inte kan viktas, ska myndigheten beakta dem genom en prioritetsordning. Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur kriterierna ska viktas eller vilken prioritetsordning som ska tillämpas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.