Kontraktsuppföljning

Beskriv hur samtliga krav på varan eller tjänsten kommer att följas upp under kontraktsperioden. Det kan vara praktiskt att ha en specifik plan för uppföljning som kan användas vid uppföljning av kontraktet.

Den upphandlande myndigheten bör följa upp de krav som ställts i upphandlingen. Inkludera gärna en uppföljningsplan som presenterar när uppföljningen av kontraktet kommer att ske. Det är också viktigt att bestämma vem/vilka som är ansvariga för uppföljningen på den upphandlande myndigheten. 

Uppföljning av krav

I upphandlingsdokumenten och kontraktet bör det också finnas en bestämmelse om att leverantören lovar att medverka vid uppföljningar.   

Kontraktsuppföljningen inkluderar följande delar: 

  • krav på leverantören (kvalificeringskrav) 
  • krav på varan/tjänsten (upphandlingsföremålet) 
  • tilldelningskriterier (LOU) 
  • övriga kontraktsvillkor 

Läs mer om kontraktsuppföljning:   

Avtalsförvaltning genom hela inköpsprocessen 

Avtalsförvaltning

16 kap. 2-3 §§ - tilldelningskriterier

Senast uppdaterad:

Relaterad information