Kontrakts­uppföljning

Beskriv hur kraven på varan eller tjänsten kommer att följas upp. Det kan vara praktiskt med en specifik uppföljnings­plan som kan användas vid kontrakts­uppföljningen. Uppföljnings­planen färdigställs dock först i samband med tecknandet av kontraktet.

Bifoga gärna följande till upphandlingsdokumentet:

  • en checklista över de dokument som ska bifogas till anbudet
  • ett separat anbudsformulär som innehåller samtliga krav som ska besvaras.

Detta underlättar för leverantörerna att lämna anbud och minskar risken att leverantören av misstag inte besvarar uppställda krav eller inte bifogar efterfrågade bevis och därmed riskerar att diskvalificeras.

Uppmana anbudsgivarna att bara svara på det som efterfrågas

Informera om att exempelvis broschyrer och annat utan relevans för upphandlingen inte beaktas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Direktupphandling_vagledning.jpg

Direktupphandling

Om du ska köpa in en vara eller tjänst som totalt inte överstiger den så kallade direktupphandlingsgränsen kan detta göras via en direktupphandling.

Solpaneler.jpg

Energi och klimat

Genom att ställa energikrav i upphandlingen kan upphandlande myndigheter bidra till att minska klimatutsläppen.