Kontraktsvillkor

I kontraktsvillkoren (avtalsvillkoren) anges bland annat hur betalning kommer att ske, vilka faktureringsvillkor som gäller och hur ersättningen kan ändras under kontraktstiden (så kallad prisjustering). Här anges även de villkor som gäller om betalningen inte tillhandahålls i tid.

Ibland kan det vara bra att hänvisa till ett standardavtal, till exempel ALOS05 (allmänna bestämmelser vid leverans av varor till offentliga sektorn). Man kan också hänvisa till ett annat standardavtal om vissa frågor inte regleras särskilt i avtalet eller i köplagen (1990:931)

Avtalet kan innehålla följande klausuler:

 • Avtalsparter
 • Avtalsperiod med angivande av eventuell förlängningsmöjlighet
 • Avtalshandlingar med inbördes rangordning
 • Option
 • Leveransvillkor
 • Ändringar och tillägg under avtalsperioden
 • Kontaktpersoner
 • Ersättningsformer
 • Pris och prisjustering
 • Betalningsvillkor
 • Dröjsmål med betalning
 • Kontroll av leverans
 • Faktureringsvillkor
 • Immateriella rättigheter
 • Begränsning av publicering och marknadsföring
 • Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
 • Underleverantör
 • Ansvarsförsäkring
 • Force majeure
 • Ansvar vid fel eller brister
 • Skadestånd och viten
 • Hävning
 • Tvistlösning, tillämplig lag
 • Villkor för samarbete (det vill säga hur samverkan ska ske med myndigheten under kontraktstiden).

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Hage_siffror_processen.jpg

Steg för steg till en god affär

Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling – LOU.

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.